Internet-KBT effektivt vid ångest och utseendefixering

Två nya svenska studier lyfter fram internet-KBT som en effektiv behandling av både social ångest och upplevd fulhet.


I den första studien användes ett speciellt utformat internet-KBT program för personer med dysmorfofobi, en relativt okänd diagnos. Patienter med dysmorfofobi blir överdrivet fixerade vid en, ofta påhittad, defekt på kroppen tills det blir en besatthet och kan öka risken för självmord. Många patienter tar till plastikkirurgi för att förändra sitt utseende.

Med KBT-programmet som tagits fram vid Karolinska institutet blev var tredje patient helt botad efter 12 veckor. Dessutom hjälpte behandlingen hälften av de patienter som också led av depression.

social-ångest

I den andra studien visar forskare i Linköping internet-KBT ledde till påtagliga förändringar i hjärnan på patienter med social ångest. Med magnetröntgen kunde forskarna se att ju större förbättring patienter upplevde efter internet-KBT desto mindre blev den del av hjärnan som styr känslor, nämligen amygdala. Aktiviteten i amygdala minskade också.

Flera patienter kommenterade att programmet var speciellt bra eftersom de kunde få hjälp via internet. Ofta känner patienter med dysmorfofobi rädsla för att söka hjälp då de tror att ingen kommer ta dem på allvar.

chat
expand_more

clear