En traumatiska händelse som kan orsaka PTSD är till exempel en naturkatastrof, krig, misshandel, våldtäkt, bilolycka eller svår förlossning.