Annika Sörensen


Annika Sörensen (länk: https://www.linkedin.com/in/annikasorensen/) är specialistläkare inom allmänmedicin (Lunds universitet) och har fördjupad kunskap inom stress och stresshantering.  

Annika arbetar även som stress-strateg och håller föreläsningar och ledarutbildningar inom stresshantering. (länk: https://www.sverigestalare.se/talare/annika-sorensen , https://www.kvinnligatalare.se/annika-sorensen/ 

Annika är författare till flera böcker: 

Take Stress from Chaos to Calm – pulling the pieces together: how to find your best self, re-energize and participate in life (https://www.bokus.com/bok/9781628650778/take-stress-from-chaos-to-calm/ 

My De-Stress Diary: 52 effective tips for less stress & more peace of mind (https://www.bokus.com/bok/9789198217704/my-de-stress-diary-52-effective-tips-for-less-stress-more-peace-of-mind/