Posttraumatisk stressyndrom

Efter en traumatisk händelse kan du få påträngande minnesbilder av händelsen. Posttraumatisk stressyndrom innebär att du efter en längre tid fortfarande störs av kraftiga minnesbilder och negativa känslor och reaktioner.

Ödelagd stad efter en naturkatastrof

En traumatiska händelse som kan orsaka PTSD är till exempel en naturkatastrof, krig, misshandel, våldtäkt, bilolycka eller svår förlossning.


PTSD, vad är det?

Personer som varit med om en traumatisk händelse kan en tid efter händelsen drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det kan vara till exempel en naturkatastrof, krig, misshandel, våldtäkt eller bilolycka.

Symtomen för PTSD kan sammanfattas som påträngande påminnelser och minnesbilder av den traumatiska händelsen. Ofta triggas minnesbilderna av en lukt, ett ljud eller något annat sinnesintryck som påminner om traumat. Att återuppleva händelsen kan trigga starka känslor som översvämmar den drabbade och göra en lättretad.

PTSD-test. Om du varit med om en traumatisk händelse och misstänker att du har PTSD kan du göra ett PTSD-test. Testet kallas för PC-PTSD-5 och är ett självskattningstest för posttraumatiskt stressyndrom.

Vilka drabbas?

Barn och vuxna kan drabbas av PTSD. Det är dock inte helt klarlagt varför vissa drabbas av PTSD medan andra inte. PTSD visar sig i högre grad hos personer med psykisk belastning, tidigare trauman, hur allvarlig händelsen var, hur patienten tas om hand efter traumat.

Symtom PTSD

Symtom på posttraumatisk stresssyndrom visar sig oftast några veckor efter traumat, men kan ta månader eller år.

 • Återupplever traumat i form av påträngande minnesbilder/flashbacks.
 • Mardrömmar.
 • Undvikande beteende kring allt som påminner om traumat. Till exempel att undvika platser, personer, situationer, tankar och känslor.
 • Svårigheter att minnas viktiga aspekter av det som hänt.
 • Överdriven vaksamhet.
 • Lättskrämd.
 • Lättirriterad.
 • Plötsliga vredesutbrott.
 • Svårt att koncentrera.
 • Sömnproblem.

Komplex PTSD

Personer med den svårare formen av PTSD, även kallas komplex PTSD, har upplevt flera trauman. De är mer känsliga för psykiska påfrestningar. Personerna kan ha en till synes fungerande vardag men reagera starkt vid vanlig motgångar.

Barn och unga som upplevt ett trauma löper större risk för att drabbas av komplex PTSD.

Behandling PTSD

Det finns många sätt att bearbeta en traumatisk händelse. För vissa kan naturlig återhämtning ske med hjälp av vänner och närstående. Att tala om det som har hänt kan hjälpa. För andra krävs terapi och läkemedel.

Prolonged exposure

Prolonged exposure är traumafokuserad KBT-behandligt som är effektiv för att behandla PTSD. Under behandlingen kan patienten få återskapa det traumatiska minnet. Till exempel att besöka platser eller på andra sätt komma nära patientens triggers. Genom att återuppleva traumat under kontrollerade former kan patienten få hjälp att dämpa de känslomässiga reaktionerna så att minnena kan bearbetas.

EMDR

EMDR eller Eye Movement Desensitization and Reprocessing är en annan metod som kan erbjudas av vården till vuxna med PTSD. Denna metod handlar också om att återuppleva traumatiska minnen. Men i detta fall kombinerat med speciella ögonrörelser. Fokus på ögonuppgifterna gör att reaktionen till de traumatiska minnena dämpas och kan bearbetas.

Läkemedel

Antidepressiva läkemedel som SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) har visat viss hjälp vid PTSD.

Flera studier har visat att ecstasy eller MDMA i kombination med psykoterapi kan vara effektivt för att behandla PTSD. Forskningen är dock ännu i sin linda och ecstasy har ännu inte godkänts som läkemedel för behandling.

Leva med PTSD

Hur livet ser ut för någon med PTSD går inte att veta. Det är högst individuellt och alla reagerar olika på olika situationer. Däremot finns det saker du kan göra på egen hand för att må bättre.

 • Fysisk aktivitet får dig att fokusera på annat. När du tränar ökar nivåerna av må-bra-hormonerna oxytocin och serotonin. Träning förbättrar även sömnen. En god sömn stärker ditt försvar mot stress.
 • Slappna av med hjälp av avslappningsövningar och djupa andetag. Börja med yoga eller meditation.
 • Sluta med alkohol och droger. Alkohol och droger kan skapa ett beroende. Då måste du behandlas för både beroendet och PTSD. Det kan ta längre tid att återhämta dig.
 • Träffa andra människor. PTSD kan göra att man isolerar sig och fastna i sina negativa tankar. Att träffa andra ökar chanserna till positiva upplevelser.

För anhöriga

Om du känner igen symtom på PTSD och vill hjälpa en anhörig att få hjälp kan du vända dig till vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning. För barn går elevhälsan eller en ungdomsmottagning bra.
Det sociala nätverket kan spela en viktig roll under behandling och återhämtning för den som är drabbad av PTSD. Men närstående kan också behöva stöd. För att orka med att vara stöd för någon annan är det viktigt att den anhöriga håller fast vid sina egna rutiner. Det betyder inte att du är mindre engagerad bara att du tar hand om dig själv också.