Stress och sömnbrist påverkar minnet negativt

För lite sömn kombinerat med stress påverkar minnet negativt. Det menar forskare från Uppsala universitet.

Kalender med ordet stress ifyllda


Att för lite sömn inte påverkar minnet är något som forskare känt till sedan länge. Dock visar forskning från Uppsala universitet att personer som inte får tillräckligt med sömn, kombinerat med stress, har sämre förmåga att minnas saker.

Minnet försämrades

Studien omfattade 15 personer som fick både en hel och en halv natts sömn, med eller utan stress. Kvällen innan fick deltagarna spela ett memoryspel där de skulle memorera var korten låg i spelet. Deltagarna fick sedan sova åtta eller fyra timmar. Morgonen därpå utsattes de för stress på tre olika sätt.

Studien visade att när deltagarna fick fyra timmars sömn och sedan utsattes för intensiv stress under 30 minuter, sjönk prestationsförmågan med 10 procent, jämfört med när de fick åtta timmars sömn. Deltagarnas förmåga att minnas var korten i memoryspelet låg försämrades.

Frontalloben behöver vila

Sömnen består av olika faser. Under djupsömnen lagras långtidsminnet. Sömnen går sedan över till REM-sömnen, eller drömsömnen. Under REM-sömnen vilar hjärnans frontallob och det är just den delen av hjärnan som är viktig när vi behöver tillgång till minnet vid stressiga situationer. När frontalloben inte får tillräckligt med vila, minns vi sämre under press.

– Resultaten pekar på att det nog är bra med flexibla arbetstider och senare skolstart på morgonen för att se till att vi har fått tillräcklig ”sen” sömn med bra kvalitet, säger Christian Benedict, docent i neurovetenskap vid Uppsala universitet, till Dagens Medicin.

Studien ”Short sleep makes declarative memories vulnerable to stress in humans” publicerades i den vetenskapliga tidskriften Sleep.