Positiva stresseffekter

Stress är ofta kopplad till något negativt. Men all stress är inte negativ. En del av den stress som vi upplever är positiv, och gör att vi presterar bättre när vi jobbar eller idrottar till exempel.


Positiva stress

Kortvarig stress har vissa positiva effekter medan långvarig stress utan tillräcklig återhämtning har negativa konsekvenser för hälsan. Vid den kortvariga stressen utsöndras adrenalin och noradrenalin genom aktivering av det autonoma nervsystemet. Stresshormonerna gör att vi under en kort period kan prestera bättre när vi till exempel jobbar.

Denna del av stressreaktionen gör också att musklerna i kroppen sätts i arbetsberedskap för att kunna agera vid ett hot. Dessutom får blodet en förmåga att koagulera snabbare om vi skulle råka ut för en olycka.

Stress är naturligt

Stress är i grunden en förmåga i vår kropp som gör att vi kan mobilisera kraft och energi att lösa problem när vi är hotade av någon yttre fara. Idag ser hoten och farorna annorlunda ut. Ett kortvarigt stresspåslag kan idag göra att vi blir mer verksamma när vi ställs inför en utmanande uppgift på arbetet eller i skolan.

När är stress bra?

Stress i lagom dos har positiva effekter på hur vi agerar i vissa situationer och skyddar oss från faror och hot. När vi ställs inför en utmaning – allt ifrån en presentation på jobbet, en påfrestande resa, ett äventyr eller en tävling, kan positiv stress göra att presterar bättre. Stress i lagom stor dos är med andra ord nödvändig för att vi ska kunna göra det där lilla extra, och att den skyddar oss mot faror och hot. Bara vi får återhämta oss mellan utmaningarna.

Känner du dig stressad? Gör stresstestet som Norrlands Universitetssjukhus utvecklat.