Positiva stresseffekter

Stress är ofta kopplad till något negativt. Men all stress är inte negativ. En del av den stress som vi upplever är positiv, och gör att vi blir både verksamma och kreativa. Hos vissa omvandlas också stressen till en vinnarinstinkt, som gör att de blir framgångsrika i sporter och vid andra utmaningar i livet.

Julia Larsson, frilansskribent
Granskad av Annika Sörensen, Specialistläkare inom allmänmedicin
Senast uppdaterad 12 november 2020

Positiva stress

Forskning visar att kroppen reagerar annorlunda vid kortvarig och långvarig stress. Vid den kortvariga stressen utsöndras adrenalin och noradrenalin genom aktivering av det autonoma nervsystemet. Det gör oss extra vakna och alerta, får oss att tänka och resonera snabbare och bli kvickare i reaktionerna.

Denna del av stressreaktionen gör också att musklerna i kroppen sätts i arbetsberedskap för att kunna agera vid ett hot. Dessutom får blodet en förmåga att koagulera snabbare om vi skulle råka ut för en olycka.

Stress är naturligt

Stress är i grunden en förmåga i vår kropp som gör att vi kan mobilisera kraft och energi att lösa problem när vi är hotade av någon yttre fara. Idag har dock tillvaron blivit fylld med krav och förväntningar.

Om du upplever positiv stress eller inte beror på hur du själv upplever stressen. Detta gör det möjligt att själv förändra sin attityd till stressfaktorerna och se dem som utmaningar istället för betungande problem. Det i sig, kan gör att stressen blir mindre negativ för vår kropp och själ.

När är stress bra?

Positiv stress är bra när vi får utlopp för den energi som flödar i kroppen. När vi ställs inför en utmaning – allt ifrån en presentation på jobbet, en påfrestande resa, ett äventyr eller en tävling, kan positiv stress göra att presterar bättre. Den är med andra ord nödvändig för att vi ska kunna göra det där lilla extra. Bara vi får återhämta oss emellan utmaningarna.

Känner du dig stressad? Gör stresstestet som Norrlands Universitetssjukhus utvecklat.