Skolan bidrar till psykisk ohälsa

Brister i skolan bidrar till ökad psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Flicka i skolan


Återkommande symptom på stress som sömnsvårigheter, nedstämdhet och magont har blivit dubbelt så vanligt bland 13 till 15-åringar i Sverige sedan 1985. Vilka faktorer som bidrar till psykisk ohälsa bland barn och unga har därför Folkhälsomyndigheten velat undersöka.

De har utvärderat effekten av flera faktorer bland annat inom familjen, skolan och arbetslivet. Folkhälsomyndigheten slår nu fast i en rapport att det är först och främst skolan som bidrar till trenden med ökad psykisk ohälsa och stress de senaste 30 åren.

– Det finns tydliga tecken på samband mellan sämre skolprestationer och ökad risk för psykosomatiska besvär. Långvarig stress är också någonting som påverkar hälsan negativt, säger Petra Löfstedt, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Arbetsmarknadens krav spelar in

Fler elever rapporterar idag stress över skolarbetet. Det kan även ha att göra med arbetsmarknadens förändringar menar Folkhälsomyndighetens rapport. Högre krav på utbildning och kompetens för att unga känner mer press att gå ut gymnasiet med bra betyg.

Slutsatsen av rapporten är att skolan måste stärkas för att skapa en god lärandemiljö och att elevhälsan har en viktig roll för att ge eleverna bättre förutsättningar att klara skolarbetet.