Terapeutens bästa tips på hur du hanterar stress

Känner du dig stressad? Även om du inte kan förändra stressen omkring dig så kan du förändra hur du väljer att bemöta och hantera den. Vi har frågat psykoterapeuten Maryam Karim Khani om hur du kan ta kontroll över stressen i ditt liv.


Expertens bästa tips på hur du hanterar stress

Psykoterapeut Maryam Karim Khani hjälper både företag och privatpersoner att hantera och förhålla sig till stress.

All stress är inte dålig. I små doser gör stress att vi blir produktiva och mår bra. Får du dock stressymptom såsom huvudvärk, sömnproblem, eller aptitlöshet bör du göra något åt det:

1. Våga säga nej

Det låter kanske klyschigt. Men många märker en stor skillnad när de vågar säga nej.

Många gånger är det också vi själva som sätter ribban högt. Då måste du våga sänka din egen ambitionsnivå.

2. Var ärlig och välj rätt

Det är viktigt att du blir medveten om dina resurser och dina begränsningar. Var ärlig mot både dig själv och mot andra.

Detta för att du inte ska ta på dig för mycket i hemmet, privatlivet och i arbetslivet. Försök sedan att välja utefter dina begränsningar.

3. Ta hjälp när du inte kan välja bort

I alla situationer har man dock inte förmånen att kunna välja. Då är det viktigt att du vågar ta hjälp av andra i din omgivning.

Berätta att du har svårt att hantera detta just nu och be om den hjälp som kan underlätta för dig i vardagen eller på arbetet.

I de flesta fall uppskattar människor ärlighet och att du vågar ta upp dina resurser men också dina begränsningar. Det är mycket bättre att ta hjälp istället för att misslyckas.

4. Ta tid för återhämtning

Om du upplever mycket stress är det viktigt att du försöker skapa tid för återhämtning.

Lägg inte fokus på det som du känner dig stressad av utan våga släpp taget. Ta en timeout och gör ingenting.

Det behöver inte innebära en långledighet men ta bara några minuter för att koppla bort allt. Helst ska du vara helt fri från alla sinnesintryck för att huvudet ska få lugn och ro.

Expertens bästa tips på hur du hanterar stress

Motion får dig att tömma huvudet på tankar, vilket kan leda till nya insikter.

5. Motionera

Aktivera dig fysiskt på något sätt. Det behöver inte vara en så stor aktivitet, ibland kan en promenad och frisk luft räcka långt och kan göra att du får andra perspektiv.

Att utöva någon form av fysisk aktivitet får dig att ” tömma” huvudet på tankar under en stund vilket hjälper dig både med insikter och kreativitet.

Om du har svårt att sova så kan motion även ge dig bättre sömn.

6. Ta hand om dig själv

Det är viktigt att du koncentrerar dig på att ta hand om dig själv. Hur man tar hand om sig själv kan se väldigt olika ut.

Ta några minuter och tänk över vad det är som får dig att må bra, och lägg in detta som en del av din vardag.

Känner du dig stressad? Gör stresstestet som Norrlands Universitetssjukhus utvecklat.