Kronisk stress ger energi åt cancerceller

Studier i möss har visat att långvarig stress kan få tumörer att växa snabbare, enligt ett internationellt forskningprojekt. Stressade möss hade högre nivåer av mjölksyra, som fungerar som bränsle åt cancercellerna.

Stressad man på kontoret med hög av dokument och pärmar på bordet.


Stress gör oss alerta och är ett sätt för kroppen att göra sig redo för antingen kamp eller flykt. Vid kortvarig stress får kroppen möjlighet att återhämta sig och återgå till sitt normala tillstånd. Men vid långvarig stress får kroppen aldrig återhämta sig och kan öka risken för hjärtproblem, försämrad maghälsa och orsaka minnesförlust. Tidigare forskning har även indikerat att stress kan påskynda tumörtillväxten.

Stress får cancerstamceller att växa

Nu visar ett internationellt forskningssamarbete, som leds av Dalians universitet i Kina, att kronisk stress får de så kallade cancerstamcellerna att växa i antal, som i sin tur leder till fler cancerceller och större tumörer. Cancerstamceller är moderceller och ger upphov till nya cancerceller.

– Du kan döda alla celler i en tumör, men om cancerstamcellerna finns kvar kommer tumören att växa och sprida sig, säger Keith Kelly, forskare vid Illinois universitet och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Stressade möss får större tumörer

Studien omfattade möss med bröstcancer. Mössen placerades i ett litet utrymme under en vecka för att framkalla stress, varpå de delades upp i två grupper. Ena gruppen flyttades till ett större utrymme medan den andra gruppen fick stanna kvar i 30 dagar.

När tumörstorleken mättes efter en månad kunde forskarna konstatera att storleken var större hos mössen som förvarades i det trånga utrymmet. Dessutom uppvisade de ett beteende som påminner om ångest och depression.

– Signalen mellan kronisk stress och cancer är helt okänd. En bättre förståelse, på molekyl nivå, för hur stress orsakar cancertillväxt kan leda till bättre läkemedel, säger Quentin Liu, forskningsledare vid Dalians universitet, i ett pressmeddelande.

Mjölksyra ger näring åt cancer

När forskarna studerade olika fysiologiska faktorer som förändrades vid kronisk stress, fann de ökade nivåer av hormonet adrenalin och mjölksyra i de stressade mössen. Mjölksyra är en biprodukt som bildas när sockermolekylen glukos bryts ner till pyruvat för att ge kroppen energi. Denna process aktiveras av adrenalin – och mjölksyra fungerar som näring åt cancerstamceller och får dem att växa, vilket i sin tur ökar mängden cancerceller.

C-vitamin minskar tumörstorleken

Vid en genomgång av godkända läkemedel som blockerar adrenalinets negativa effekter visade sig C-vitamin vara den mest effektiva substansen i laboratorieexperiment på bröstcancerceller. När forskarna senare injicerade C-vitamin i tumören hos möss, minskade tumörstorleken.

– Sammanfattningsvis kan vi säga att C-vitamin kan vara en ny och effektiv terapeutisk substans för att behandla cancerpatienter som också lider av kronisk stress, säger Quentin Liu.