Stress är kroppens försvarsmekanism

I grunden är stress en förutsättning för vår överlevnad. Står vi inför en fara ökar stresshormonerna och gör oss beredda på att slåss eller fly. Men ett långvarigt stresspåslag utan tid för återhämtning kan vara negativt för hälsan.

Jessica Sörensen, frilansskribent
Granskad av Milla Leskinen, Leg. psykolog
Senast uppdaterad 13 januari 2021

stress

Kroppens försvar

Vårt autonoma nervsystem är en del av kroppens nervsystem som bland annat styr andningen, hjärtslagen och blodtrycket. Systemet går igång när vi uppfattar något som ett hot och mobiliserar oss för kamp eller flykt.

När vi uppfattar något som ett hot utsöndrar nervsystemet hormoner, såsom adrenalin, noradrenalin och kortisol. Dessa hormoner ökar nivåerna av sockerarter i blodet vilket ger snabb och effektiv energi till musklerna. Pulsen ökar för att pumpa runt blodet, vilket ökar energimängden i kroppen för att ge bästa möjliga energi vid en kamp eller en flykt. Samtidigt blir vi mindre känsliga för smärta och blodet koagulerar fortare.

Positiva stresseffekter

Stress kan både ha både positiva och negativa effekter. I vissa situationer när vi ska prestera det lilla extra även om kroppen är trött hjälper stressen till att hålla ångan uppe.

Det kan exempelvis vara när du ska utöva en extremsport, framföra något inför publik, eller har en utmanande arbetsuppgift. Då kan vi dra nytta av de ökade stresshormonerna i kroppen och åstadkomma mer än vad vi hade gjort om vi inte haft någon stress i kroppen.

För att stress ska upplevas som positiv krävs att den endast pågår under en kortare period. Läs mer om så kallad positiv stress här.

Negativa stresseffekter

Den negativa stresseffekten uppkommer då pressen blir för långvarig. Stresshormonerna ligger kvar på en hög nivå i blodet och framkallar negativa hälsoeffekter, både fysiskt och psykiskt.

Får du inte tid för återhämtning kan långvarig stress leda till matsmältningsbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, åderförfettning, depression och fibromyalgi. Långvarig stress kan också leda till flera olika mentala sjukdomstillstånd. Läs mer om så kallad negativ stress här.

Känner du dig stressad? Gör stresstestet som Norrlands Universitetssjukhus utvecklat.