Stress är kroppens försvarsmekanism

I grunden är stress en förutsättning för att överleva. Står vi inför en fara ökar stresshormonerna och gör oss beredda på att slåss eller fly. Men när anledningen till vår stress inte tar slut efter en kort tid, utan pågår dag ut och dag in, påverkas hela vår kroppsbalans.

Jessica Sörensen, frilansskribent
Granskad av Annika Sörensen, Specialistläkare inom allmänmedicin
Senast uppdaterad 5 februari 2020

stress

Kroppens försvar

Vårt autonoma nervsystem är programmerat för att hjälpa oss klara av olika situationer som vi utsätts för.

När en fara hotar utsöndrar nervsystemet hormoner, såsom adrenalin, noradrenalin, och kortisol. Dessa hormoner ökar på andelen fetter och sockerarter i blodet vilket ger snabb och effektiv energi till musklerna.

Hjärtat börjar slå snabbare, vilket ytterligare ökar på energimängden i kroppen, allt för att ge bästa möjliga energi vid en kamp eller en flykt. Samtidigt blir vi mindre känsliga för smärta och blodet koagulerar fortare.

Positiva stresseffekter

Stress kan både ha både positiva och negativa effekter. I vissa situationer när vi ska prestera det lilla extra även om kroppen är trött hjälper stressen till att hålla ångan uppe.

Det kan exempelvis när du ska utöva extremsport, framföra något inför publik, eller det finns en topp i arbetsbördan. Då kan vi dra nytta av de ökade stresshormonerna i kroppen och åstadkomma mer än vad vi hade gjort om vi inte haft någon stress i kroppen.

För att stress ska upplevas som positiv krävs att den endast pågår under en kortare period. Läs mer om så kallad positiv stress här.

Negativa stresseffekter

Den negativa stresseffekten uppkommer då pressen blir för långvarig, eller då vi inte kan utnyttja den stress som uppkommer i kroppen för att agera. Stresshormonerna ligger kvar på en hög nivå i blodet och framkallar negativa effekter i kroppen och på den mentala hälsan.

Bland annat kan långvarig stress leda till matsmältningsbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, åderförfettning, depression och infektioner. Långvarig stress kan också leda till flera olika mentala sjukdomstillstånd. Läs mer om så kallad negativ stress här.

Stresstolerans

Hur mycket stress vi kan hantera utan att må dåligt kallas för stresstolerans. Vissa anses ha hög tolerans medan andra har en lägre.

Men gränsen för vad vi kan utsättas för utan att negativa bieffekter beror också på vår mentala status, ålder, i vilken situation stressen uppkommer, vilken typ av fysiska och mentala påfrestningar som utlöser stressreaktionen och hur långvarig stressen blir.

Känner du dig stressad? Gör stresstestet som Norrlands Universitetssjukhus utvecklat.