Negativa stresseffekter

Stress i viss omfattning under en viss tid gör att vi klarar av högre belastning under en kortare period. Men om stressen fortsätter utan att vi får tid för vila och återhämtning kan den leda till negativa konsekvenser.

Blixt slår ner

Negativ stress gör oss sjuka och vi presterar sämre.


Långvarig stress kan göra dig sjuk

Utsätts vi för ett konstant stresspåslag och inte får tillfälle att vila kan det få negativa konsekvenser för hälsan. Medan kortvarig stress gör att vi kan prestera bättre under korta perioder, kan långvarig stress ha motsatt effekt.

Besvär och sjukdomar som långvarig stress orsakar:

 • Mår dåligt.
 • Blir orkeslös.
 • Livsglädjen minskar.
 • Problem med sömnen.
 • Hudutslag.
 • Kronisk smärta.
 • Problem med matsmältningen.
 • Magproblem.
 • Försämrat immunförsvar.
 • Återkommande förkylningar.
 • Hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Övervikt

Återhämtning

För att kroppen och psyket ska klara av att utsättas för stress behöver den återhämta sig med jämna mellanrum.

Att skapa sig en egen tid för avslappning, meditation och fysisk träning kan ha en positiv effekt på långvariga stressymptom. Att arbeta med din egen inställning till de krav som ställs i livet och försöka lägga upp din tillvaro efter de krav som du kan hantera är andra sätt att hantera stress.

Känner du dig stressad? Gör stresstestet som Norrlands Universitetssjukhus utvecklat.