Negativa stresseffekter

Stress i viss omfattning under en viss tid gör att vi klarar av högre belastning under en kortare period. Men när stressen inte avtar, utan kanske istället ökar, kan den leda till negativa konsekvenser.

Julia Larsson, frilansskribent
Granskad av Annika Sörensen, Specialistläkare inom allmänmedicin
Senast uppdaterad 8 juli 2020

Negativ stress

Långvarig stress kan göra dig sjuk

Stress som är långvarig och som inte leder till att vi presterar mer får negativa konsekvenser för kroppen. Vid denna situation lider vi mer av situation, än vad stresstillståndet hjälper oss att bli effektivare.

Långvarig stress drabbar ofta personer som har allt för stor arbetsbelastning, som inte kan påverka sin situation eller som känner att de inte kan hantera de krav som ställs i vardagen.

Leder till flera sjukdomar

Förutom att vi mår dåligt, blir orkeslösa, mister glädjen i livet och får sömnproblem kan långvarig stress orsaka en rad andra sjukdomar i vår kropp och ge upphov till hudutslag och kronisk smärta. Problem med matsmältningen är mycket vanligt, liksom ett försämrat immunförsvar. Magkatarr liksom problem med återkommande förkylningar kan vara ett tecken på långvarig stress.

Högt blodtryck med hjärt- och kärlsjukdomar som följd är en annan bieffekt av långvarig stress, liksom bukfetma och övervikt.

Återhämtning

För att kroppen och psyket ska klara av att utsättas för stress behöver den återhämta sig med jämna mellanrum.

Att skapa sig en egen tid för avslappning, meditation och fysisk träning kan ha en positiv effekt på långvariga stressymptom. Att arbeta med din egen inställning till de krav som ställs i livet och försöka lägga upp din tillvaro efter de krav som du kan hantera är andra sätt att hantera stress.

Känner du dig stressad? Gör stresstestet som Norrlands Universitetssjukhus utvecklat.