Negativa stresseffekter

Stress i viss omfattning under en viss tid gör att vi klarar av högre belastning under en kortare period. Men om stressen fortsätter utan att vi får tid för vila och återhämtning kan den leda till negativa konsekvenser.

Julia Larsson, frilansskribent
Granskad av Milla Leskinen, Leg. psykolog
Senast uppdaterad 12 januari 2021
Blixt slår ner

Negativ stress gör oss sjuka och vi presterar sämre.

Långvarig stress kan göra dig sjuk

Utsätts vi för ett konstant stresspåslag och inte får tillfälle att vila kan det få negativa konsekvenser för hälsan och göra dig sjuk. Till skillnad från kortvarig stress, som gör att vi kan prestera bättre under vissa situationer, kan långvarig stress ha motsatt effekt.

Leder till flera sjukdomar

Förutom att vi mår dåligt, blir orkeslösa, mister glädjen i livet och får sömnproblem kan långvarig stress orsaka en rad andra sjukdomar i vår kropp och ge upphov till hudutslag och kronisk smärta. Problem med matsmältningen är mycket vanligt, liksom ett försämrat immunförsvar. Magkatarr liksom problem med återkommande förkylningar kan vara ett tecken på långvarig stress.

Högt blodtryck med hjärt- och kärlsjukdomar som följd är en annan bieffekt av långvarig stress, liksom bukfetma och övervikt.

Återhämtning

För att kroppen och psyket ska klara av att utsättas för stress behöver den återhämta sig med jämna mellanrum.

Att skapa sig en egen tid för avslappning, meditation och fysisk träning kan ha en positiv effekt på långvariga stressymptom. Att arbeta med din egen inställning till de krav som ställs i livet och försöka lägga upp din tillvaro efter de krav som du kan hantera är andra sätt att hantera stress.

Känner du dig stressad? Gör stresstestet som Norrlands Universitetssjukhus utvecklat.