Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom innebär att du efter långvarig stress "går in i väggen". Symptomen kan både vara psykiska och fysiska. Utmattningssyndrom kallades tidigare för utbrändhet eller utmattningsdepression.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 31 augusti 2020
utmattningssyndrom

Både psykisk och fysisk stress kan orsaka utmattningssyndrom.

Oftast kommer symptomen vid utmattningssyndrom smygande, vilket gör att det tar tid att upptäcka hur stressen påverkar dig.

När du väl inser hur dåligt du mår har stressen ofta redan orsakat stor skada. Ett vanligt symtom på utmattningssyndrom är då en extrem trötthet som inte går att vila bort.

Andra symptom är problem med minnet, sömnen och hjärtklappning.

Vanliga tecken på utmattning

 • Trötthet som inte går att vila bort och brist på energi
 • Sömnbesvär
 • Du blir lättare irriterad
 • Hjärntrött; koncentrationssvårigheter och försämrat minne
 • Svårt att planera och genomföra uppgifter
 • Ångest, oro och nedstämdhet
 • Skuld- och skamkänslor. Du känner dig misslyckad.

Kroppsliga symtom

 • Hjärtklappning, bröstsmärta, yrsel och värk
 • Mag- och tarmbesvär
 • Överkänslig för ljud och ljus

Utmattningssyndrom delas in i olika stadier

 • förstadiet
 • den akuta fasen
 • återhämtningsfasen.

Om du misstänker att du har eller att du håller på att få utmattningssyndrom så ska du kontakta din vårdcentral eller din företagshälsovård.

Tips! Gör vårt test för utmattningssyndrom. Testet är utvecklat av Karolinska Institutet.

Diagnoskriterier för utmattningssyndrom

För att diagnos ska kunna ställas krävs det att alla fem kriterier är uppfyllda:

 1. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats på grund av en eller flera stressfaktorer som du har blivit utsatt för under minst sex månader.
 1. Det mest framträdande är tydlig brist på psykisk energi. Detta kan visa sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning.
 1. Minst fyra av följande symtom har funnits i stort sett varje dag under två veckors tid:
 • Minnesstörningar eller koncentrationssvårigheter
 • Tydlig nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress
 • Känslomässig labilitet eller irritabilitet
 • Sömnsvårigheter
 • Tydlig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet
 • Fysiska symtom såsom värk, hjärtklappning, bröstsmärtor, mag- och tarmproblem, yrsel eller ljudkänslighet.
 1. Dina symptom orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.
 1. Symptomen beror inte på någon substans (så som missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (så som hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom).

Om du samtidigt lider av depression

Diagnos för utmattningssyndrom kan endast användas om det inte finns någon depression. Därför måste först depressionsdiagnos prövas.

Om din depression är orsakad av utmattning på arbetet så används diagnosen utmattningssyndrom endast som tilläggsdiagnos.

Behandling vid utmattningssyndrom

Vid behandling av utmattningssyndrom krävs både tid och professionell hjälp. I början är det viktigast att bli ordentligt omhändertagen och få det stöd och den förståelse som man behöver.

När arbetet sedan riktas in på att komma tillbaka i balans igen är det viktigt att hitta stressfaktorerna för att kunna lägga upp en åtgärdsplan mot dessa.

Det finns flera typer av behandlingar som hjälper vid utmattningssyndrom så som psykoterapi, antidepressiv medicin, avspänningsträning, sömnträning och stresshantering.

Under din rehabilitering är det också viktigt med fysisk aktivitet samt regelbundna sömn- och matvanor.

Sjukskrivning

Hur länge du blir sjukskriven är väldigt individuellt och beror på situationen på arbetsplatsen. Om det inte är möjligt att gå tillbaka till ditt arbete så är det viktigt att rehabiliteringen inriktas på att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter.

Ibland kan dock arbetet vara gynnsamt och då är det bra att hålla kontakt med arbetsplatsen, jobba deltid eller arbetsträna.

Börja jobba igen

Så fort du är ute ur den mest akuta fasen kan du få arbetsinriktad rehabilitering. Detta för att förenkla för dig att komma ut i arbete igen.

Har du diagnosticerats med utmattningssyndrom?

Dela med dig av dina erfarenheter och tips!