Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom är när du drabbas av olika kroppsliga och psykiska besvär till följd av långvarig stress. Utmattningssyndrom kallades tidigare för utbrändhet eller utmattningsdepression.

Linda Nestor, Redaktör
Granskad av Milla Leskinen, Leg. psykolog
Senast uppdaterad 27 april 2021
utmattningssyndrom

Både psykisk och fysisk stress kan orsaka utmattningssyndrom.

Symptomen vid utmattningssyndrom kommer ofta smygande. Det gör att det tar tid att upptäcka hur stressen påverkar dig.

När du väl inser hur dåligt du mår har stressen ofta redan orsakat skada. Ett vanligt symptom är extrem trötthet som inte går att vila bort.

Andra symptom är problem med minnet, sömnen och hjärtklappning.

Vanliga tecken på utmattning

 • Trötthet som inte går att vila bort och brist på energi
 • Sömnbesvär
 • Du blir lättare irriterad
 • Hjärntrött; svårt att fokusera och försämrat minne
 • Svårt att planera och genomföra uppgifter
 • Ångest, oro och nedstämdhet
 • Skuld- och skamkänslor. Du känner dig misslyckad.

Kroppsliga symtom

 • Hjärtklappning, bröstsmärta, yrsel och värk
 • Mag- och tarmbesvär
 • Överkänslig för ljud och ljus

Utmattningssyndrom delas in i olika stadier

 • förstadiet
 • den akuta fasen
 • återhämtningsfasen.

Om du misstänker att du har eller att du håller på att få utmattningssyndrom så ska du kontakta din vårdcentral eller din företagshälsovård.

Tips! Gör vårt test för utmattningssyndrom. Testet är utvecklat av Karolinska Institutet.

Diagnoskriterier för utmattningssyndrom

För att diagnos ska kunna ställas krävs det att alla sex kriterier är uppfyllda:

 1. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats på grund av en eller flera stressfaktorer som du har blivit utsatt för under minst sex månader.
 1. Tydlig brist på psykisk energi. Detta kan visa sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning.
 1. Minst fyra av följande symtom har funnits i stort sett varje dag under två veckors tid:
 • Försämrat minne eller svårt att koncentrera dig
 • Tydlig nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress
 • Känslomässig instabilitet eller blir lättare irriterad
 • Problem med sömnen
 • Tydlig kroppslig svaghet
 • Fysiska symtom som värk, hjärtklappning, bröstsmärtor, mag- och tarmproblem, yrsel eller ljudkänslighet.
 1. Dina symptom orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.
 1. Symptomen beror inte på någon substans (missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom).
 2. Om du även uppfyller kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom anges utmattningssyndrom som tilläggsdiagnos.

Behandling vid utmattningssyndrom

Vid behandling av utmattningssyndrom krävs både tid och professionell hjälp. I början är det viktigast att bli omhändertagen och få det stöd och förståelse som man behöver.

Det är viktigt att identifiera stressfaktorerna för att kunna lägga upp en åtgärdsplan mot dessa.

Det finns flera typer av behandlingar som hjälper vid utmattningssyndrom såsom psykoterapi, antidepressiv medicin, avspänningsträning, sömnträning och stresshantering.

Under din rehabilitering är det också viktigt med fysisk aktivitet samt regelbundna sömn- och matvanor.

Sjukskrivning

Hur länge du blir sjukskriven är väldigt individuellt och beror på situationen på arbetsplatsen. Om det inte är möjligt att gå tillbaka till ditt arbete så är det viktigt att rehabiliteringen inriktas på att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter.

Ibland kan dock arbetet vara gynnsamt och då är det bra att hålla kontakt med arbetsplatsen, jobba deltid eller arbetsträna.

Börja jobba igen

Så fort du är ute ur den mest akuta fasen kan du få arbetsinriktad rehabilitering. Detta för att förenkla för dig att komma ut i arbete igen.