Smärta vid långvarig stress

Stress påverkar oss alla. Du har säkerligen känt av stressymtomen när du haft mycket att göra på jobbet, pluggat till en tenta, sprungit till bussen eller när du sett över din ekonomi. Medan lite stress är bra för hälsan - och till och med nödvändig i vissa situationer - kan långvarig stress utan tillräcklig återhämtning göra dig sjuk, både mentalt och fysiskt. 

Stressad kvinna har ont i nacken


När vi är stressade utsöndrar kroppen stresshormoner. Hormonerna framkallar en respons som gör oss alerta och är kroppens sätt att förbereda sig för ett utomstående hot. Det är detta vi kallar för kroppens svar på kamp och flykt.

Stress utöser smärta

I situationer som kräver extra ansträngning kan stress fungera som en hjälpande hand och öka muskelspänningen i kroppen. Vid kortvarig stress återhämtar sig kroppen och musklerna slappnar av igen. Men vid långvarig stress, utan återhämtning och vila, är kroppen ständig alert och överstimulerad. Musklerna får aldrig återhämta sig, de förblir spända. Det kan orsaka muskelsmärta, huvudvärk och stelhet. Detta är kroppens sätt att säga stopp vid överstimulering.

Axlar och nacke är känsliga

Axlarna och nacken är särskilt känsliga. Det beror på den stora kappmuskeln som finns där. Kappmuskeln är en central muskel i ryggens övre del som ser till att skulderbladen, nacken och axlarna är korrekt positionerade och kan röra sig. Vid långvarig stress absorberar kappmuskeln stressen, vilket i sin tur påverkar bland annat axlar och nacke.

Stress ökar risken för fibromyalgi

Personer med fibromyalgi lider av kronisk smärta eller värk i musklerna. Ökad smärtkänslighet  och stela muskler är också vanliga kännetecknade symtom. Smärtan sprider sig lätt till andra delar av kroppen och kan förbli långvarig.

Vad fibromyalgi beror på är inte helt fastställt än. Kronisk stress, för lite sömn och enformiga rörelser är faktorer som kan  ge upphov till fibromyalgi.

För personer som redan diagnostiserats med fibromyalgi kan stress förvärra symtomen.

Tips! Gör stresstestet som Norrlands Universitetssjukhus utvecklat.

Hur undviker du stressinducerad smärta?

Dra ner på tempot. För att minska risken att utveckla muskelvärk – och framför allt kronisk värk – bör du eliminera det som ger upphov till den, stressen. Överansträng dig inte, ta mikropauser. Börja planera ditt arbete och dina vardagssysslor i förväg så att du hinner med det du ska göra utan att behöva känna stress.

Regelbunden träning och motion gör att du hanterar stress bättre. Detsamma gäller sömnen, för lite sömn påverkar hur du hanterar stress.

Behandling av kronisk muskelsmärta

Det finns i dagsläget inget botemedel mot fibromyalgi eller kronisk muskelsmärta. Däremot finns effektiva behandlingar som lindrar besvären och effektiva metoder för stresshantering

•   Fysisk träning och avslappningsövningar
•   Sammankopplad smärtbehandling – olika behandlingsmetoder används samtidigt
•   Läkemedel