Orsaker till stress

Orsaker till stress kallas för stressorer. De kan vara psykiska, sociala eller fysiska och finns överallt i vår vardag. Den form av stress som drabbar oss negativt beror framför allt på psykosociala och psykologiska faktorer.


Orsaker till stress – finns i vardagen

Överallt i vardagen finns det orsaker till stress, så kallade stressorer. Det handlar om utmaningar och problem som måste lösas och som ställer krav på handlande från en individ. Dessa stressorer kan både vara positiva och negativa.

Stress kan också uppkomma av att inte kunna påverka en situation eller ett tillstånd. Hur vi reagerar på stressorer är individuellt. Det som är en stressor för en individ behöver nödvändigtvis inte vara en stressor för någon annan.

Vi vill ha kontroll

Vanliga stressorer i vår moderna vardag handlar om vårt behov och vilja över att ha kontroll över vår situation. De som känner att de kan kontrollera sin tillvaro, ser också oftare stressorer som positiva.

Yttre omständigheter

Sjukdomar, smärta, katastrofer eller oväntade och mycket otrevliga händelser är vanliga orsaker till stress. Idag är det vanligt att stressen också finns i arbetslivet och vardagen.

Ytterligare faktorer till stress är specifika händelser i privatlivet, som någon näras bortgång, skilsmässa eller bråk inom familjen.

Känner du dig stressad? Gör stresstestet som Norrlands Universitetssjukhus utvecklat.