Orsaker till stress

Orsaker till stress kallas för stressorer. De kan vara psykiska, sociala eller fysiska och finns överallt i vår vardag. Den form av stress som drabbar oss negativt beror framför allt på psykosociala och psykologiska faktorer.

Julia Larsson, frilansskribent
Granskad av Annika Sörensen, Specialistläkare inom allmänmedicin
Senast uppdaterad 12 november 2020

Orsaker till stress – finns i vardagen

Överallt i vardagen finns det orsaker till stress, så kallade stressorer. Det handlar om utmaningar och problem som måste lösas och som ställer krav på handlande från en individ. Dessa stressorer kan både vara positiva och negativa.

Stress kan också uppkomma av att inte kunna påverka en situation eller ett tillstånd. Hur vi reagerar på stressorer är individuellt. Det som är en stressor för en individ behöver nödvändigtvis inte vara en stressor för någon annan.

Vi vill ha kontroll

Vanliga stressorer i vår moderna vardag handlar om vårt behov och vilja över att ha kontroll över vår situation. De som känner att de kan kontrollera sin tillvaro, ser också oftare stressorer som positiva.

Personer som ställer orimligt höga krav på sig själva kan orsaka sitt eget negativa stresstillstånd. Det kan även personer som vill för mycket, planerar för mycket eller för lite, oroar sig onormalt mycket för framtiden eller för stora händelser i livet som komma skall.

Yttre omständigheter

Sjukdomar, köld, smärta, katastrofer eller oväntade och mycket otrevliga händelser är vanliga orsaker till stress. Idag är det vanligt att stressen också finns i arbetslivet och vardagen.

Ytterligare faktorer till stress är specifika händelser i privatlivet, som någon näras bortgång, skilsmässa eller bråk inom familjen.

Göra för lite

Andra orsaker till stress kan vara att du gör alldeles för lite. Exempel på en sådan situation kan vara arbetslöshet eller att inte kunna hjälpa en vän som behöver det.

Känner du dig stressad? Gör stresstestet som Norrlands Universitetssjukhus utvecklat.