Hjälp vid stress

Känner du att livet är grått, axlarna tunga och tröttheten tar över din vardag kan det vara hög tid att söka hjälp för besvären. Lyssna på kroppens varningssignaler och ta tag i problemen. Ju tidigare stressen kan hanteras, desto lättare är det att göra något åt den.

Deprimerad kvinna får genomgår KBT


Söka hjälp – när?

Det behöver inte gå så långt att du går in i väggen innan du söker hjälp för dina problem. Sök hjälp så att besvären inte förvärras utan istället kan hanteras innan stressymtomen blir så många och så svåra att du inte fungerar i vardagen. Att slippa känna sig ensam, att möta förståelse och bli lyssnad på, ger många gånger en enorm hjälp.

Var söka hjälpen

I det första skedet kan det vara bra att informera chefen på jobbet och familjen om att du är stressad, och att den påverkar ditt jobb och vardag negativt. Det i sig kan göra att trycket lättar något, inte minst genom att de i din närhet kan hjälpa till att underlätta i vardagen. Att få empati och förståelse betyder dessutom mycket.

Det andra steget är att söka professionell hjälp. Det finns såväl privata som offentliga alternativ att välja mellan. Sök hjälp hos vårdcentralen eller företagshälsovården för råd och hjälp. Om de bedömer att du är i behov av psykoterapi kan de hjälpa dig vidare med vård och behandling.

Vilken hjälp

KBT anses som en mycket effektiv terapiform för stressrelaterade problem. Där får du hjälp att hantera de tankar som följer med den press som finns utifrån. Genom att förändra tankemönster kan vi hantera olika situationer på andra sätt, och inte minst de beteendemönster som vi själva skapar som också kan leda till stress.

Annan hjälp kan vara gruppterapi eller samtalsterapi. Det viktiga är att du själv känner att den terapiform som erbjuds fungerar för dig. Om problemen är svåra kan en psykiatriker, ibland i kombination med samtalsterapi, välja att ordinera läkemedel, exempelvis mot ångest eller depression.

Arbetsgivaren ska hjälpa

Om stressen påverkar ditt arbete ska du vända dig till din arbetsgivare. Kanske behöver du sjukskriva dig, prata med en psykolog eller få ändrade arbetsuppgifter tills du mår bättre igen. Att få ändrade arbetsuppgifter kan också vara ett sätt att förebygga att bli sjuk i stress. 

Din arbetsgivare ska se till att miljön på arbetsplatsen är hälsosam. Den ska inte leda till att du blir stressad och drabbas av stressrelaterade sjukdomar. Det ska finnas en policy för hur alla som sjukskrivits ska rehabiliteras och komma tillbaka till arbete. Du kan även få hjälp av företagshälsovården om din arbetsgivare är ansluten till det.

Som anställd är du ansvarig att berätta för din chef om du mår dåligt av ditt arbete. Får du ingen hjälp trots att du berättat kan du prata med skyddsombudet på din arbetsplats.

Läkarhjälp

Sök hjälp hos läkare om du har diabetes, mag- och tarmbesvär, fetma eller högt blodtryck.

Egenvård

Det går att göra en del själv för att undvika att stressen tar över tillvaron. Att lägga om ditt liv, börja med meditation, yoga eller någon annan mer meditativ verksamhet kan hjälpa.

Andra åtgärder: 

  • Skapa egentid.
  • Fysisk aktivitet som till exempel promenader och  träning.
  • Lära dig att säga nej och prioritera dig själv.
  • Se till att sova ordentligt.
  • Va inte alltid nåbar och ta en paus från sociala medier.
  • Ät en varierad och hälsosam kost så att du får i dig viktiga näringsämnen.
  • Skippa alkoholen. Alkohol har visat sig öka frisättningen av stresshormoner.

Känner du dig stressad? Gör stresstestet som Norrlands Universitetssjukhus utvecklat.