Hjälp vid stress

Känner du att livet är grått, axlarna tunga och tröttheten tar över din vardag kan det vara hög tid att söka hjälp för besvären. Lyssna på kroppens varningssignaler och ta tag i problemen. Ju tidigare stressen kan hanteras, desto lättare är det att göra något åt den.

Julia Larsson, frilansskribent
Granskad av Annika Sörensen, Specialistläkare inom allmänmedicin
Senast uppdaterad 8 juli 2020
Deprimerad kvinna får genomgår KBT

Söka hjälp – när?

Det behöver inte gå så långt att du går in i väggen innan du söker hjälp för dina problem. Sök hjälp så att besvären inte förvärras utan istället kan hanteras innan stressymtomen blir så många och så svåra att du inte fungerar i vardagen. Att slippa känna sig ensam, att möta förståelse och bli lyssnad på, ger många gånger en enorm hjälp.

Var söka hjälpen

I det första skedet kan det vara bra att informera chefen på jobbet och familjen om att stressen är ett faktum, och att den påverkar negativt. Det i sig kan göra att trycket lättar något, inte minst genom att de i din närhet kan hjälpa till att underlätta i vardagen. Att få empati och förståelse betyder dessutom mycket.

Det andra steget är att söka professionell hjälp. Det finns såväl privata som offentliga alternativ att välja mellan. Sök hjälp nära sig genom att först gå till vårdcentralen eller företagshälsovården för råd och hjälp. De kan sedan hjälpa dig vidare till de terapeuter och psykiatriker som kan ge den behandling du behöver.

Vilken hjälp

KBT anses som en mycket effektiv terapiform för stressrelaterade problem. Där får du hjälp att hantera de tankar som följer med den press som finns utifrån. Genom att förändra tankemönster kan vi hantera olika situationer på andra sätt, och inte minst de beteendemönster som vi själva skapar som också kan leda till stress.

Annan hjälp kan vara gruppterapi eller samtalsterapi. Det viktiga är att du själv känner att den terapiform som erbjuds fungerar för dig. Om problemen är svåra kan en psykiatriker i kombination med samtalsterapi välja att ordinera läkemedel, exempelvis mot ångest eller depression.

Läkarhjälp

Sök hjälp hos läkare om du har diabetes, mag- och tarmbesvär, fetma eller högt blodtryck.

Egenvård

Det går att göra en del själv, för att undvika att stressen tar över tillvaron. Att lägga om ditt liv, börja med meditation, yoga eller någon annan mer meditativ verksamhet är ofta nyttigt och ger positiva effekter.

Andra åtgärder kan vara att skapa egentid, börja promenera, lära dig att säga nej och prioritera dig själv.

Känner du dig stressad? Gör stresstestet som Norrlands Universitetssjukhus utvecklat.