6 tips på en stressfri arbetsplats

Gästinlägg Hur ska en arbetsplats utan utbrända och sjukskrivna medarbetare vara? Experterna delar med sig av sina bästa tips.


Rehabkonsultrehabkoordinatorcase manager, ledarskapskonsult och ergonom är några exempel på personer som vi intervjuat i boken ”Vägen från Väggen” för att försöka göra en bred kartläggning på hur en lyckad arbetsplats utan utbrända och sjukskrivna medarbetare kan vara. Vi har även frågat olika typer av arbetsgivare vad de gjort för att lyckas, både inom offentlig sektor och privat, bland annat Cissi Elwin. Före detta utbrända medarbetare är också tillfrågade för att få ett annat perspektiv. Om du vill veta mer om detta –läs boken, men för att göra en kort sammanfattning på allt vi tagit upp är våra tips på en lyckad arbetsplats följande: 

TYDLIGHET – Arbetsgivaren måste vara tydlig vad gäller förväntningar 

STYRKOR OCH BEHOV – Arbetsgivaren bör se varje persons styrkor och behov och låta dem arbeta på det sätt som passar de bäst för att uppnå både bättre resultat men också gladare och friskare anställda. 

KOMMUNIKATION – Kommunikation är a och o för att det inte ska uppstå konflikter som kan leda till psykisk ohälsa. 

VILORUM – En bra arbetsplats bör ha tillgång till tysta rum/vilorum för att man ska kunna dra sig undan. 

FORTBILDNING – Arbetsgivaren bör kunna se signaler på stress hos sina medarbetare och stoppa innan det är för sent, innan de har bränt ut sig. Därför är det viktigt med att utbilda chefer i detta.  

TILLIT – En bra chef litar också på sina anställda så pass att de anställda känner det och vet att de kan göra ett bra jobb utan att ha en hök över sig.  

Följ oss gärna på instagram: @stresshandboken 

Malin Roca Ahlgren
Gör: Driver MRA Words Textproduktion (skriver texter och böcker samt hjälper andra med texter)
Instagram: @mrawords
Bakgrund: Från Stockholm, men har bott halva livet i Barcelona. Är legitimerad pedagog och språkvetare.
Intressen: Träning och läsning