Stresstest

Gör självskattningstestet för att se om du är drabbad av negativ stress.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Granskad av Annika Sörensen, Specialistläkare inom allmänmedicin
Senast uppdaterad 15 mars 2021


Fråga 1 av 15
Känner du dig ofta psykiskt och eller fysiskt trött?