Stresstest

Gör självskattningstestet för att se om du är drabbad av negativ stress.


Fråga 1 av 15
Känner du dig ofta psykiskt och eller fysiskt trött?