Stresstest

Gör självskattningstestet för att se om du är drabbad av negativ stress.


Fråga 2 av 15
Känns det ofta svårt att gå till jobbet på morgonen?