Stresstest

Misstänker du att du är drabbad av stress som är negativ för dig? Då kan du i testet nedan se om du är i farozonen för att bli utbränd.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Granskad av Annika Sörensen, Specialistläkare inom allmänmedicin
Senast uppdaterad 19 november 2020

Fråga 2 av 15
Känns det ofta svårt att gå till jobbet på morgonen?