Stresstest

Gör självskattningstestet för att se om du är drabbad av negativ stress.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Granskad av Annika Sörensen, Specialistläkare inom allmänmedicin
Senast uppdaterad 15 mars 2021

Fråga 2 av 15
Känns det ofta svårt att gå till jobbet på morgonen?