Stresstest

Gör självskattningstestet för att se om du är drabbad av negativ stress.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Granskad av Annika Sörensen, Specialistläkare inom allmänmedicin
Senast uppdaterad 26 februari 2021

Fråga 3 av 15
Känner du att du ofta har ont om tid?