Simpelt test avslöjar om du är stressad

Ett nytt och simpelt test som mäter stresshormoner i urin, svett, blod eller saliv är under utveckling vid University of Cincinnati i USA. Forskarna hoppas på att testet ska mynna ut i en apparat som patienter kan ha hemma för att övervaka sin hälsa.


Andrew Steckl, en av personerna bakom testet, ville ha något simpelt och enkelt att tolka. Men understryker också att apparaten inte berättar allt.

– Testet kanske inte ger dig all information, men ger dig en fingervisning om huruvida du behöver uppsöka vård.

Prototypen använder sig av UV-ljus som mäter stresshormoner i en droppe blod, urin, saliv eller svett. Dessa hormoner finns i alla dessa kroppsvätskor, dock i olika koncentrationer.

– Den (apparaten) mäter inte bara ett hormon, utan flera olika. Den kan användas med flera olika kroppsvätskor. Det är just det som gör den unik, berättar Andrew Steckl i ett pressmeddelande.

Upptäcka stress i tid

Stress och utmattningssyndrom är ett växande hälsoproblem som påverkar oss på många olika sätt. Ofta ligger stress bakom diabetes, högt blodtryck och psykisk ohälsa. Men många upptäcker stress alldeles för sent.

Forskarna hoppas kunna ha en färdig apparat inom en snar framtid. Tanken är att patienter kan ta med sig den hem och utföra testet hemma. Med testet hoppas man att patienterna ska kunna övervaka sin hälsa på egen hand och upptäcka stress innan det är för sent.