Stress kan leda till tandlossning

Under stressiga perioder är det inte konstigt om du glömmer bort att ta hand om dig själv. Inte sällan åsidosätter många träning, goda
matvanor, goda munhygienvanor och andra aktiviteter som anses mindre viktiga när stressen är som värst. Forskning (Johannsen,
2006) visar att det finns en koppling mellan stress och begynnande tandlossning och hänför en del av detta till försämrad munvård.


Tandlossning, eller som det korrekt heter, parodontit, är en kronisk inflammatorisk sjukdom. Sjukdomen är vanlig och omkring var femte person i Sverige bedöms lida av parodontit. Några riskfaktorer för tandlossning har identifierats som rökning och diabetes. Man vet också att ärftliga faktorer och otillräcklig munhygien påverkar sjukdomen.

Stress kan påverka immunförsvaret

Ett nedsatt immunförsvar är en vanlig konsekvens av långvarig stress och utmattning. Vid stress väljer nämligen din kropp att omfördela sin energi från återuppbyggande aktiviteter till stresshantering. Om detta pågår under en längre försvagas ditt immunförsvar och gör din kropp och mun mer mottaglig för inflammationer.

Dålig munvård kan leda till inflammationer

Om du inte borstar tänderna och får rent runt om varje tand varje dag kommer bakterier samlas mellan tänder och tandkött. Bakterierna bildar plack och ger upphov till en inflammation i tandköttet. Inflammationen kan leda till att dina tandfickor fördjupas och blir ännu svårare att rengöra. Det enda sättet att få bukt på inflammationen är att uppsöka tandvården som hjälper dig med rengöring av fördjupade tandköttsfickor och också hjälper dig att få goda munhygienvanor. Om du inte gör detta riskerar inflammationen att sprida sig. Det är när rothinnan och käkbenet angrips som du drabbas av tandlossning.

Om du negligerar din munvård och även har ett nedsatt immunförsvar ökar alltså risken för inflammationer i tandköttet. Försämrad munvård och direkta förändringar i kroppen under stress kan därmed bidra till ökad inflammationsgrad och i förlängningen bidra till tandlossning.

Vänta inte med att söka hjälp

Om du lever med en stress som påverkar ditt liv negativt bör du vända dig till vården. För dina tänders skull bör du även uppsöka en tandläkare som ser över din munhälsa.

– Stress är bara en av många faktorer som kan leda till ökade problem i munnen. Att sköta sin munvård är viktigt i alla lägen. Regelbundna besök hos en tandläkare kan därför vara avgörande för att eventuella problem ska upptäckas och åtgärdas i tid, berättar Amer Hot, specialisttandläkare i oral protetik.

Känner du dig stressad? Gör stresstestet som Norrlands Universitetssjukhus utvecklat.