Internetterapi: ”Effektivt och praktiskt”

Flera forskare menar att internetbaserad terapi är effektivt, praktiskt och sänker tröskeln för att söka vård.

Äldre man ger sin fru en kram bakifrån

Forskning visar att internetbaserad psykoterapi är effektivt.


På senare år har allt fler nätpsykologer som erbjuder psykoterapi för stress, sömn och flera olika psykiska besvär dykt upp. Som privatperson kan det kännas skönt att kunna få hjälp utan att behöva lämna hemmets trygghet och bekvämlighet. 

Kritiker menar dock att en nätpsykolog inte är lika effektiv som en psykolog som fysiskt träffar sin klient. En nätpsykolog kan inte observera klientens kroppsspråk, röstens ton och hur hen beter sig i övrigt, menar kritikerna. 

Men vad säger forskningen?

Finns stöd i vetenskapen

Flera internationella studier visar att onlineterapi kan vara effektivt, och ibland även bättre än traditionell terapi där psykologen och klienten befinner sig i samma rum. 

En tysk-schweizisk studie från 2014 visade att behandling av depression över nätet är minst lika effektivt som traditionell behandling.

Samma år visade svenska forskare att kognitiv beteendeterapi (KBT) över nätet är en effektiv metod för att behandla ångestsjukdomar. De goda resultaten höll i sig vid den årliga uppföljningen. Dessutom visade forskarna att KBT över nätet är mer kostnadseffektivt.

2018 fastslog forskare från USA, Australien, Nederländerna och England i en ny studie att KBT över nätet är ”effektivt, acceptabelt och praktiskt”. Forskarna menade att behandlingen fungerar bra för att behandla depression, panikångest, ångest och social fobi. 

Därför funkar det

Psykoterapi över nätet fungerar bra eftersom att klienten minns ny information bättre. Vid det fysiska mötet är det lätt att man glömmer det som sagts. Man kanske är nervös, har svårt att koncentrera sig eller inte mår bra vid tillfället. Men vid onlineterapi befinner sig klienten hemma och kan säga sig trygg. Man kan läsa textmaterialet flera gånger om i sin egen takt och få svara på kontrollfrågor på det man läst. På så sätt blir det lättare att komma ihåg och förstå det man har läst. 

I en intervju med forskning.se säger Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet, att tilltron till det fysiska mötet är överdrivet.

– Det har visat sig vara lite hajpat. Med vår kunskap om internetbehandling kan vi se att det i princip går att behandla utan att terapeuten är med nästan alls.