Stressreaktioner

Stress påverkar oss olika. Hur vi påverkas och reagerar kan bero på vilken stress vi utsätts för och hur vi hanterar den. Det händer olika saker i kroppen vid kortvariga och långvariga stressreaktioner.


Kortvariga stressreaktioner

Vid kortvariga stressreaktioner hamnar kroppen i högsta beredskap under en kortare tid. Nivåerna av stresshormonerna adrenalin, nonadrenalin och kortistol ökar för att göra kroppen beredd att agera och reagera snabbt. Den här reaktionen kallas också kamp-flyktreaktionen.

Långvariga stressreaktioner

Långvarig stress är när du befinner dig i stressade situationer utan att få tillräcklig vila och återhämtning. Utan återhämtning kan kroppen ta skada.

Precis som vid kortvarig stress ökar nivåerna av stresshormoner. I längden kan det leda till hjärtinfarkt, utmattningssyndrom och fibromyalgi. Dessutom finns det en ökad risk för depression.

Akut stressreaktion

Vid en akut stressreaktion slår kroppens och hjärnans funktioner över. Tillståndet orsakas vanligen av en extremt psykiskt eller fysiskt pressand situation. Ofta kommer den akuta stressreaktionen direkt när pressen blir alltför stor. Exempel på när detta kan ske är vid en våldtäkt, naturkatastrof, olycka eller något annat som vi har svårt att ta till oss.

Stressreaktionen kan drabba vem som helst i dessa svåra situationer. Personen som drabbas blir vanligen förvirrad, förändrad verklighetsuppfattning, får problem med sinnesintrycken och ibland utbryter ren panikångest. En person med akut stressreaktion kan pendla mellan att vara hyperaktiv till ett förlamat tillstånd, och mellan att vara apatisk till att gråta hysteriskt. Det är inte heller ovanligt att personen ifråga känner att de bara måste fly.

Posttraumatisk stressyndrom

Akuta stressreaktioner kan vara ett förstadium till posttraumatisk stressyndrom, PTSD. Vanliga symtom:

  • Påträngande minnesbilder (flashbacks)
  • Mardrömmar
  • Problem med minnet
  • Sömnproblem
  • Undvikande beteende

Stressreaktioner vid posttraumatisk stressyndrom är att stressnivåerna ökar markant i kroppen och stark ångest är vanligt.

Flashbacks i drömmar – både på dagen och natten, en ökad vaksamhet och känslan över att behöva vara på helspänn hela tiden är också vanliga symtom på posttraumatisk stress.

Läs mer om posttraumatisk stress (PTSD) här.