Psykoterapi

Psykoterapi är en form av behandling där du pratar med en psykolog eller psykoterapeut, antingen ensam eller i grupp, för att behandla stress och psykisk ohälsa. Behandlingen består av regelbundna samtal under några veckor eller månader. Vissa behandlingar kan utföras på nätet.

Kvinnlig patient pratar med en psykolog


Psykoterapi, även kallad samtalsterapi, är en vanlig form av psykologisk behandling för dig som behöver hjälp för stress eller psykisk ohälsa. Som namnet antyder sker behandlingen främst genom samtal med en psykoterapeut, psykolog eller annan expert. Behandlaren hjälper dig att förstå dig själv och dina tankar.

Du som lider av stress, depression, ångest, tvångstankar, ätstörningar, missbruk och andra psykiska problem kan behandlas med psykoterapi.

Flera inriktningar av psykoterapi

Det finns flera inriktningar av psykoterapi.  Kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT) är de två vanligaste.. KBT fungerar för många men till exempel anses psykodynamisk terapi mer effektiv för äldre eller vid postpartum depression. Vid interpersonell psykoterapi (IPT) är fokuset på hur mänskliga relationer påverkar psykisk ohälsa.

Kognitiv beteendeterapi – KBT

Grunden till KBT ligger i att man ska kunna må bättre genom att förändra sitt beteende. Målet med KBT är att ersätta de beteenden, tankar och känslor som ger upphov till de psykologiska problemen med funktionella. Inom KBT är terapeuten mer aktiv, man får ofta hemuppgifter mellan träffarna. Det handlar om praktiska övningar, eller ett förändrat beteende som ska hjälpa en i vardagen.

KBT terapi har ofta ett tydligt mål och därför träffar man bara terapeuten tills just det målet har nåtts. Det kan handla om 5-20 gånger.

Du kan få KBT-behandling online.

Psykodynamisk terapi – PDT

Idén bakom psykodynamisk terapi är att en människas handlingar alltid har en mening och avsikt. Ibland kan det hända att man inte är medveten om orsaker eller motiv till sina egna handlingar och det skapar problem. Målet är att man ska få en bättre självinsikt och självkännedom för att förstå vad som orsakar symtomen. Om man förstår vad som framkallar symtomen så blir det lättare att hantera dem och göra nödvändiga förändringar.

PDT är mer öppen och mindre strukturerad än till exempel KBT. Under samtalen får du vara så öppet som möjligt och kommer säkert hoppa mellan olika ämnen.

Du träffar din behandlare en gång i veckan under några veckor eller månader.

En mer intensiv form av psykoterapi är psykoanalys. Det är en långvarig terapiform då man möts tre till fem gånger i veckan i flera år.

Interpersonell psykoterapi – IPT

Används främst för att behandla depression, men har senare även anpassats för posttraumatisk stressyndrom, bipolär sjukdom och ätstörningar. Interpersonell psykoterapi fokuserar på hur mänskliga relationer bidrar till din psykiska ohälsa.

Gruppterapi – dela erfarenheter

Stress kan även behandlas med gruppterapi. Vid gruppterapi träffar du behandlaren tillsammans med andra personer som har likartade problem som du. Konstruktiva samtal om hur man hanterar sin livssituation kan ge en känsla av trygghet och igenkänning.

Psykiater, Psykolog eller psykoterapeut?

Psykiater: en utbildad och legitimerad läkare som specialiserat sig inom psykiatri.

Psykolog: en utbildad och legitimerad psykolog har läst en beteendevetenskaplig utbildning på universitet.

Psykoterapeut: en utbildad och legitimerad psykoterapeut kan ha gått många olika sorters utbildningar för att arbeta med psykoterapi. Oftast har de en annan grundutbildning som till exempel psykiater, psykolog, sjuksköterska, sjukgymnast, fysioterapeut, socionom eller präst.