Fidgetleksaker mot stress

Vad är fidgets och kan fidgets användas mot stress?
I denna artikel reder vi ut vad fidgets är för något och hur fidgets kan användas som hjälpmedel för att stärka både fokus och minska stress.

Kvinna kramar en blå stressboll


Fidgets är taktila hjälpmedel som är speciellt avsedda för att stärka fokus och koncentration samt minska stress och oro. På svenska kallas dessa hjälpmedel för fokusverktyg, fingertrixare eller stressleksaker. De används för alla åldrar och behov. Ordet taktil beskriver överföring av information eller känsla vid beröring. Exempel på detta är information som kan avläsas vid beröring av ett objekt till exempel tydliga punkter, linjer, temperatur, hårdhet, tryck och form. Blindskrift är ett exempel på information som avläses taktilt då dessa bokstäver är konverterade till upphöjningar/punkter i materialet och läses genom att personen känner med sitt finger över punkterna.

Taktila hjälpmedel är behjälpliga för såväl dövblinda som personer med antingen nedsatt hörsel eller syn samt används även för personer med ADHD, demens och autism.

 Fidgets som hjälpmedel vid stress

Idag har det väl inte undgått någon att vissa personer kan koncentrera sig bättre när de är i rörelse. Fidgets och stressbollar är taktila hjälpmedel och fungerar som sinnesavlastande hjälpmedel. De har både en lugnande och aktiverande effekt som kan hjälpa till när du känner dig okoncentrerad, stressad eller ångestfylld. De är dessutom relativt billiga att köpa och enkla att ta med överallt. Dessa hjälpmedel sägs dämpa stress och frustration samtidigt som de tränar musklerna och koordinationen i händer, armar och axlar. Handstyrkan tränar du genom att knyta handen runt stressbollen. Fidgets och stressbollar kan användas av både vuxna och barn.

Tips på hur du kan använda din stressboll

  • Håll så hårt du orkar i fem sekunder
  • Blunda och visualisera hur du kramar ur dig din stress eller ångest
  • Släpp och repetera
  • Du kan också testa att krama bollen någon minut samtidigt som du blundar och bara koncentrerar dig på hur bollen känns mot dina händer eller genom att rulla den i handen.

Fidgets vid sensorisk bearbetningsdysfunktion

Fidgets kan användas av vissa personer med sensorisk bearbetningsdysfunktion. Det är människor som lider av sensoriska bearbetningsunderskott och har svårt att bestämma hur saker smakar, känner, luktar, ser ut eller låter. Dessa personer kommer antingen att överreagera eller underreagera på stimuli från dessa sinnen. Även personer med ångest, hyperaktivitetsstörning med uppmärksamhetsbrist eller autism upplever att fidget-leksaker erbjuder den taktila sensoriska stimuli och repetitiva motoriska rörelser som behövs för att hjälpa dem med självreglering.

Fidgets för autism

Fidgets rekommenderas ofta av arbetsterapeuter för att hjälpa personer med ADHD eller autism att koncentrera sig. Fidgets kan hjälpa till att filtrera bort extra sensorisk information som annars skulle vara distraherande för en person med autism eller andra koncentrationssvårigheter. Det finns flera olika varianter av fidgets-verktyg och man kan använda olika fidgets vid olika tillfällen under dagen beroende på vilken situation man är i eller vilken typ av hinder personen innehar. En ljudkänslig person kanske föredrar ett fidget-verktyg med släta eller mjuka ytor för att främja lugn och minimera ångest snarare än en fidgetspinner som kan distrahera visuellt.