Yoga

Yoga är en populär träningsmetod som fokuserar på andning, styrka och flexibilitet. Forskning stödjer yoga som en metod för att lindra stress och psykisk ohälsa.

Yogautövare vid en brygga

Yoga kan lindra stress och psykisk ohälsa.


Under de senaste åren har antalet yogautövare ökat explosionsartat. Den främsta orsaken är att yoga förbättrar hälsan genom att uppmuntra träning, god kosthållning och motiverar en att minska rökning och alkoholförbrukning.

Minskar stress

Nu finns det allt fler vetenskapliga bevis att yoga har en positiv effekt på stress och psykisk hälsa. Vid stress ökar produktionen av stresshormoner som kortisol och adrenalin, vilket kan skada blodkärlen och leda till högt blodtryck. Forskning har visat att personer som utövar yoga har lägre nivåer av kortisol. Flera studier har även lagt fram bevis att de som utövat yoga i minst tre månader har en minskad upplevd stress och pro-inflammatoriska cytokiner.

Lindrar ångest

Liknande effekter har forskare sett när det gäller ångest och depression. Den populära yogametoden, Hathayoga, minskar stress och förbättrar humöret på grund av ökad produktion av “hjärnkemikalien”, gamma-aminobutyric acid (GABA). GABA är en välkänd signalsubstans som lindrar ångestsymtom.

Hantera depression bättre

Enligt den nationella hälsoundersökningen 2017 utförd av Folkhälsomyndigheten uppger en femtedel (19%) av befolkningen att de diagnostiserats med depression minst en gång i livet. Av dessa har nästa en tredjedel diagnostiserats mer än en gång. Psykoterapi och antidepressiva läkemedel är vanliga behandlingsmetoder vid depression. Komplementära behandlingsmetoder som yoga har visat lovande resultat.

En amerikansk studie från 2017 visar att yoga kan minska flera depressionssymtom bland många grupper såsom deprimerade personer, gravida, kvinnor som född barn och vårdgivare. Personer som utövade yogametoden Sudarshan Kriya upplevde minskad depressionssymtom och att de kunde hantera depressionen bättre, jämfört med en kontrollgrupp.

chat
expand_more

clear