Finns det ett samband mellan stress och diabetes?

Det finns ett samband mellan stress och diabetes. Stress kan både ligga bakom och vara en konsekvens av diabetes. Till exempel kan en diabetiker känna sig stressad vid planering av måltider eller mätning av blodsockernivåer.

Kvinna mäter blodsockernivå

Stress kan orsaka diabetes men kan även vara en konsekvens av diabetes.


I denna artikel går vi igenom hur stress påverkar blodsockernivåerna och hur man som diabetiker kan minska och hantera stress bättre. 

Så påverkar stress diabetiker och blodsockernivåer

I en översiktsartikel från 2010 visade forskare från Nederländerna att personer som lider av depression, ångest, stress eller en kombination av dessa tillstånd löper större risk att utveckla typ 2-diabetes. Man identifierade flera stressfaktorer som ökar risken för sjukdom:

 • Stressiga eller traumatiska händelser i livet.
 • Emotionell stress.
 • Ilska och fientlighet.
 • Jobbstress.
 • Orolig sömn.

Stressfaktorerna påverkar vår livsstil, hormonnivåer och immunförsvar.

Stress påverkar din livstil

Ett högt stresspåslag kan få dig att anamma en osund livsstil. Detta kan i sin tur öka din risk för diabetes. Exempel på osund livsstil inkluderar att äta dåligt, för lite fysisk aktivitet, rökning och överdriven alkoholkonsumtion.

Stress påverkar hormonernivåer

Emotionell stress har visat sig leda till nedsatt insulinkänslighet. Tillståndet innebär att kroppen reagerar sämre på insulin, vilket leder till minskat upptag av socker från blodet. 

Vid stress ökar nivåerna av stresshormonet kortisol samtidigt som nivåerna av könshormoner minskar. Dessa hormonförändringar påverkar i sin tur nivåerna av insulin. Dessutom är det känt sedan tidigare att kortisol stimulerar produktionen av glukos som leder till ökade nivåer av blodsocker.

Stress påverkar immunförsvaret

Kronisk stress kan påverka immunförsvaret. Forskare från universitetet i Amsterdam reagerar immunförsvaret på stress på samma sätt som vid typ 2-diabetes. Mer forskning behövs för att bättre förstå sambandet mellan stress, immunförsvar och diabetes. 

Så kan diabetiker minska stressen

Som diabetiker är det särskilt viktigt att se till att man inte stressar för mycket för att inte förvärra tillståndet. Att lära sig att slappna av är viktigt. Är du en person som lätt brusar upp dig bör försöka ta reda på varför och ta till åtgärder som lugnar ner dig. Att träna regelbundet gör dig mer motståndskraftig mot stress. Alternativen är många och nedan går vi igenom några av dem.

Mindfulness 

Forskning har visat att mindfulness är en effektiv metod för att minska stressen bland personer med diabetes. I en studie från 2018 fick 29 deltagare utöva mindfulness medan kontrollgruppen inte fick det. Deltagarna som utövade mindfulness upplevde att de psykiskt mådde avsevärt bättre än kontrollgruppen. Dessutom blev det lättare att hantera sin sjukdom. 

Lär dig hantera ilska

Diabetiker som lätt blir arga bör förstå varför de blir det. Att förstå orsaken till ilskan är ett steg i rätt riktning för att lösa problemet. När du känner att ilskan börjar komma kan du göra följande:

 • Ta ett eller flera djupa andetag.
 • Drick vatten.
 • Sätt dig ner.
 • Luta dig tillbaka.
 • Skaka på armarna.
 • Gå ut och ta en promenad.

Övriga åtgärder

 • Ta en paus från det som stressad dig, till exempel jobb eller läxor.
 • Regelbunden fysisk aktivitet stärker din kropp och gör dig bättre på att hantera stress.
 • Prata med familj och vänner. Att få prata ut kan vara avslappnande.
 • Pröva meditation, mindfulness eller yoga.