Fakta

Stresstest

Är du drabbad av ohälsosam stress? Testa dig här.

Test: Lider du av utmattningssyndrom?

Gör självskattningstestet KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, för att se om du ligger i farozonen.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatisk stress innebär att du en tid efter ett trauma fortfarande störs av kraftiga minnesbilder och mycket negativa känslor och reaktioner som du inte kan kontrollera.

Varningssignaler

Lyssna på kroppens signaler – förhindra utbrändhet.

Orsaker till stress

De kan vara psykiska, sociala eller fysiska och finns överallt i vår vardag.

Stressreaktioner

Kroppen reagerar olika på olika sorts stress, och hanterar den olika bra.

Vad händer i kroppen?

Vi får en kick av alla hormoner som kroppen pumpar ut.

Hantera stress

Kartlägg, lär dig att koppla av och ta hjälp

Negativa stresseffekter

Negativ stress gör dig sjuk och kan ge följdsjukdomar.

Hjälp vid stress

Lyssna på kroppens varningssignaler och ta tag i problemen med dessa tips.

Positiva stresseffekter

All stress är inte negativ. Positiv stress gör oss verksamma och kreativa.

Stress är kroppens försvarsmekanism

I grunden är stress en förutsättning för vår överlevnad. Står vi inför en fara ökar stresshormonerna och gör oss beredda på att slåss eller fly. Men ett långvarigt stresspåslag utan tid för återhämtning kan vara negativt för hälsan.

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom är när du drabbas av olika kroppsliga och psykiska besvär till följd av långvarig stress.

Stress kan utlösa hudutslag

Får du ofta hudutslag när du har mycket att göra? Då kanske det är dags att stressa mindre. Långvarig stress påverkar nämligen inte bara ditt mentala tillstånd, det påverkar även din hud. Hudutslag på grund av stress kallas för stressutslag.

Smärta vid långvarig stress

Stress påverkar oss alla. Du har säkerligen känt av stressymtomen när du haft mycket att göra på jobbet, pluggat till en tenta, sprungit till bussen eller när du sett över din ekonomi. Medan lite stress är bra för hälsan - och till och med nödvändig i vissa situationer - kan långvarig stress utan tillräcklig återhämtning göra dig sjuk, både mentalt och fysiskt. 

Hjärtklappning

Hjärtklappningar kan upplevas som hårda hjärtslag, att hjärtat slår extraslag och att hjärtat ”rusar” under en kortare stund. Detta kan uppkomma exempelvis under träning och när du blir rädd eller stressad.

Stress kan leda till tandlossning

Under stressiga perioder är det inte konstigt om du glömmer bort att ta hand om dig själv. Inte sällan åsidosätter många träning, goda matvanor, goda munhygienvanor och andra aktiviteter som anses mindre viktiga när stressen är som värst. Forskning (Johannsen, 2006) visar att det finns en koppling mellan stress och begynnande tandlossning och hänför en del av detta till försämrad munvård.