Fakta

Stresstest

Är du drabbad av ohälsosam stress? Testa dig här

Test: Lider du av utmattningssyndrom?

Testa dig själv om du ligger i riskzonen för utmattningssyndrom. Gör självskattningstestet KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, som forskare vid Karolinska Institutet tagit fram. Du ska svara på frågorna utifrån hur du har mått de senaste två veckorna.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatisk stress innebär att du en tid efter ett trauma fortfarande störs av kraftiga minnesbilder och mycket negativa känslor och reaktioner som du inte kan kontrollera.

Varningssignaler

Lyssna på kroppens signaler – förhindra utbrändhet

Orsaker till stress

Detta kan öka din stressnivå

Stressreaktioner

Kroppen reagerar olika på olika sorts stress

Vad händer i kroppen?

Vi får en kick av alla hormoner som kroppen pumpar ut

Hantera stress

Kartlägg, lär dig att koppla av och ta hjälp

Hjälp vid stress

Hur söker jag hjälp för stress?

Utbränd

Långvarig stress ger utmattningssyndrom

Negativa stresseffekter

Negativ stress gör dig sjuk och kan ge följdsjukdomar

Positiva stresseffekter

Positiv stress gör oss verksamma och kreativa

Stress är kroppens försvarsmekanism

I grunden är stress en förutsättning för att överleva. Står vi inför en fara ökar stresshormonerna och gör oss beredda på att slåss eller fly. Men när anledningen till vår stress inte tar slut efter en kort tid, utan pågår dag ut och dag in, påverkas hela vår kroppsbalans.

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom innebär att du efter långvarig stress "går in i väggen". Symptomen kan både vara psykiska och fysiska. Utmattningssyndrom kallades tidigare för utbrändhet eller utmattningsdepression.

Hjärtklappning

Hjärtklappningar kan upplevas som hårda hjärtslag, att hjärtat slår extraslag och att hjärtat ”rusar” under en kortare stund. Detta kan uppkomma exempelvis under träning och vid stressrelaterade händelser.

Stress kan utlösa hudutslag

Får du ofta hudutslag när du har mycket att göra? Då kanske det är dags att stressa mindre. Långvarig stress påverkar nämligen inte bara ditt mentala tillstånd, det påverkar även din hud. Hudutslag på grund av stress kallas för stressutslag.

Smärta vid stress

Stress påverkar oss alla. Du har säkerligen känt av stressymtomen när du haft mycket att göra på jobbet, pluggat till en tenta, sprungit till bussen eller när du sett över din ekonomi. Medan lite stress är bra för hälsan - och till och med nödvändig i vissa situationer - kan långvarig stress göra dig sjuk, både mentalt och fysiskt. 

Stress kan leda till tandlossning

Under stressiga perioder är det inte konstigt om du glömmer bort att ta hand om dig själv. Inte sällan åsidosätter många träning, goda matvanor, goda munhygienvanor och andra aktiviteter som anses mindre viktiga när stressen är som värst. Forskning (Johannsen, 2006) visar att det finns en koppling mellan stress och begynnande tandlossning och hänför en del av detta till försämrad munvård.