Aldrig förr har unga mått så dåligt

Unga mår allt sämre. Andel tonåringar som lider av psykosomatiska besvär har aldrig varit så hög som idag. Jämfört med 1985 är det dubbelt så många. Detta enligt en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten.


Aldrig för har unga mått så dåligt57 procent av alla tonårsflickor lider av psykosomatiska besvär, vilket är den högsta siffran någonsin.

Nedstämdhet, oro, sömnproblem, irritation, mag- och ryggont samt huvudvärk är några av symptomen som flickorna uppgav att de drabbades av minst två gånger i veckan under det senaste halvåret.

Detta enligt undersökningen ”Skolbarns hälsovanor” som var fjärde år görs i ett 40-tal länder. I Sverige var 8000 elever med i undersökningen.

Vad som är orsaken bakom de stigande siffrorna är fortfarande inte säkert. Men vissa studier som har gjorts visar att det kan hänga ihop med den höga arbetslösheten i Sverige, stressen i skolan och en ökad individualisering i samhället.

Unga tvingas generellt göra större och viktigare val tidigare i livet än förr.