Bra kondition skyddar mot negativ stress

Den förväntande kopplingen mellan självupplevd stress och flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom fanns bara hos dem som hade dålig kondition, visar en ny studie från Sahlgrenska.


– Det är ett självklart samband i dag att stress är kopplat till olika ohälsovariabler. Det nya är att det framför allt tycks gälla dem som är otränade, säger Mats Börjesson, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska akademin.

Det är viktigare att vara tränad än att vara ostressad

Studien omfattar cirka 200 personer mellan åldrarna 25-50, hälften kvinnor och hälften män som inte medicinerade mot något och med ett BMI som inte stack ut (18-30.)

Urvalet gjordes för att få en jämn fördelning av deltagare längs hela skalan av självupplevd stress och sambanden var tydliga:

Deltagare med bra kondition drabbades inte i samma grad av högt blodtryck, höga blodfetter och flera andra negativa effekter när de upplevde sig stressade.

Löparben.

– Det är viktigare att vara tränad än att vara ostressad. Man kan uppleva stress men om du förbättrar din fysiska kondition finns det goda chanser att du får mindre negativa effekter av den, säger Mats Börjesson.

Enligt honom bör patienter som söker vård för stressrelaterade symptom i högre utsträckning också få råd om ökad fysisk aktivitet. Samtidigt vill han se fler studier om kopplingarna mellan stress och hjärt-kärlsjukdomar.

– Vi måste vara ödmjuka, det behövs fler och större studier för att bekräfta våra fynd, men vi sätter ändå upp en liten flagga och påstår att sambandet mellan stress och ohälsa framförallt gäller otränade.