Därför kan stress orsaka hjärtinfarkt

Stark stress aktivera bakterier i förkalkade blodkärl och orsakar på så sätt blodpropp.

Redaktionen
Senast uppdaterad 6 februari 2020

Amerikanska forskare har nu upptäckt på vilket sätt stress kan orsaka en hjärtinfarkt. I laboratoriet kunde de se att stresshormonet noradrenalin aktiverar de bakterier som i sin tur kan sätta igång en process som leder till hjärtinfarkt.

Dessa bakterier skyddar sig i normala fall bakom ett segt material och så länge de stannar där så utgör de ingen fara. Men om bakterierna får för sig att sprida sig utanför detta skydd så aktiverar de enzymer som i sin tur gör att plack bildas i kärlen. Och vad är det då som får bakterierna att lämna sitt skydd? Jo, stresshormonet noradrenlin.

När forskningsgruppen undersökte förkalkade kärl hos avlidna personer kunde de hitta rikliga samlingar av dessa bakterier. Något som de själva misstänkte att de skulle hitta, men de blev förvånade över mängden och att dessa bakterier fanns hos alla avlidna personer som de undersökte.

”Hur är det möjligt att det inte har upptäckts tidigare?” säger David Davies, som är medförfattare till studien, till tidningen mBio.

Han poängterar dock att studien är gjord i ett laboratorium och inte har kunnat påvisas hos människor eller djur. Men upptäckten är ändå viktig när det gäller att man nu vet att bakterier spelar en viktig roll vid hjärtinfarkt och detta borde undersökas närmare.