Fler lärare är stressade

Det senaste året har fler än hälften av alla lärare allvarligt övervägt att byta yrke på grund av stress.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 28 oktober 2020

Över hälften alla lärare känner sig stressade i sitt arbete, så pass stressade att de allvarligt funderar på att byta yrke. Detta visar en rapport från Skolverket som Svenska Dagbladet tagit del av.

Rapporten visar också att andelen stressade lärare har ökat med 15 procent sedan 2006. Lärarna själva anger att den ökade stressen i yrket beror på den ökade administrationen, dokumentationen, för lite tid för planering av undervisningen och att många elever behöver stöd och extra hjälp och stöd.

Läs artikeln på svd.se.

Läs rapporten på skolverket.se.