Japaner jobbar ihjäl sig

Karoshi är fenomenet som sveper över Japan. Det betyder arbetsrelaterat dödsfall på grund av överansträngning och har erkänts som dödsorsak av den japanska staten redan på 1980-talet.


TokyoBara förra året ökade antalet krav på ersättning för karoshi till 1456 fall enligt det japanska arbetskraftdepartementet.

Karoshi kan innefatta både död i hjärtsjukdom som är kopplat till överansträngning men även självmord på grund av arbetsrelaterad stress. Främst drabbas personer som arbetar inom sjukvården och byggbranschen för att det råder brist på arbetskraft och de anställda är kraftigt överarbetade.

Det verkliga antalet fall av karoshi är förmodligen mycket högre eftersom den japanska staten inte gärna vill erkänna sådana fall. Om en domstol beslutar att en person har dött av överansträngning i arbetet kan anhöriga få flera hundra tusen i kompensation från både staten och arbetsgivaren.

I Japan gäller enligt lagstiftning betald ledighet i tio dagar per år. Men japaner är nästan ensamma i världen med att inte ta ut all sin ledighet. I snitt tar de bara fem dagar ledigt per år. Att jämföra med Sverige där vi i snitt tar ut alla våra 25 dagar i ledighet.