Naturen gav bättre resultat vid stressbehandling

Vid behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa så ger rehabilitering i naturmiljöer bäst effekt. Det visar en ny forskning.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 12 februari 2020

Naturen borde utnyttjas vid stressbehandlingI ett forskningsprojekt har man undersökt hur stor betydelse det har för människor som har blivit sjuka av stress att få rehabilitering i en grön miljö.

Resultatet visade att den rehabilitering som varvades med aktiviteter i naturen gav minskade symptom på depression, ångest med utbrändhet och minskad sjukskrivning jämfört med rehabilitering utan aktiviteter i naturen.

Enligt deltagarna själva i forskningsprojektet så gav avspänningsövningar utomhus bäst effekt.

Eva Sahlin, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), anser därför  att naturen i större del bör ingå och vara ett permanent komplement i rehabilitering vid psykisk ohälsa.