Negativ forskning om mindfulness begravs

Publicerad forskning om mindfulness ger en onyanserad bild av effekten på psykisk hälsa. Studier har visat en positiv effekt oftare än statistisk sannolikt.


mindfulness-in-the-news

Forskare i Kanada har utvärderat över 100 studier på mindfulness som en behandling för psykisk ohälsa. De fann att oproportionerligt många publicerade artiklar visar positiva resultat. Dessutom visar en undersökning i databasen ClinicalTrials.gov att 62% av kliniska studier på mindfulness inte blir publicerade. Det tyder på att positiva resultat lyfts fram medan negativa resultat inte blir publicerade.

När forsknings resultat lyfts fram på ett partiskt sätt kan det leda till att stora resurser ägnas åt att förbättra och implementera denna teknik till fler patienter trots att den inte har stark effekt. De kanadensiska forskarna bakom utvärderingen påpekar att mindfulness säkert hjälper många människor men det är inte den mirakelkur vi tidigare trott. En viktig förbättring i framtiden skulle vara att få ett planerat experiment accepterat av en tidskrift innan det genomförs. På så sätt måste tidskriften sen publicera studien oavsett om resultaten visar sig vara positiva eller negativa.