Nya rön: Så leder stress till hjärtinfarkt

Det är väl känt att stress har en negativ påverkan på hjärtat men exakt hur stress signaler kan leda till en hjärtinfarkt är oklart. Nu kan forskare ha kartlagt ett händelseförlopp.


I en studie på 293 vuxna användes PET och CT scans för att undersöka aktivitet i hjärnan, benmärgen och blodkärl. Patienternas hälsa följdes under tre år och under den perioden dog 22 patienter av hjärtsjukdomar som stroke, hjärtattack och hjärtsvikt.

När forskarna sedan analyserade aktiviteten i de olika organen fann de att ökad aktivitet i amygdalan, den del av hjärnan som styr rädsla och stress, vad kopplad till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Dessutom fann de att ökad aktivitet i amygdala även var kopplat till aktivitet i benmärgen och hjärtats blodkärl.

Resultaten tyder på följande händelseförlopp: Stress aktiverar amygdalan som signalerar och ökar aktiviteten i benmärgen där det produceras immunceller. Detta leder till ökad inflammation i blodkärlen som kan orsaka till exempel en hjärtinfarkt eller stroke.

Kopplingen mellan amygdalan och ökad risk för hjärtsjukdom var stark och höll i sig även när resultaten korrigerades för andra riskfaktorer som rökning, diabetes eller högt blodtryck. Men resultaten visar än så länge bara en koppling och inte ett tydligt orsak-verkan samband. Därför är det ännu inte möjligt att använda aktivitet i amygdala som ett mått av stress eller för att förutspå en kommande hjärtinfarkt. Men med ytterligare studier för att bekräfta resultaten kan en sådan, efterlängtad markör bli verklighet.