Opererade fel – på grund av stress

En läkare i Lund har vid två tillfällen påbörjat en operation på fel sida av huvudet. I anmälan står det att läkaren har fått jobba extra pass och haft en hög arbetsbelastning.

Redaktionen
Senast uppdaterad 21 september 2015

En läkare på en neurokirurgisk avdelning på Skånes Univeristetsjukhus råkade vid två tillfällen, inom loppet av åtta månader, påbörja en operation på fel sida av huvudet, skriver Metro.

Chefläkaren på samma sjukhus har nu gjort en checklista och gått igenom rutinerna för att detta inte ska kunna hända igen. Läkaren har uppgett i anmälan att hen hade vart tvungen att ta extra pass och var överbelastad och stressad.

Efter det första tillfället upgavs samma skäl till misstaget; stress. Och även då sågs rutinerna över. Trots detta hände det igen. Socialstyrelsen uppger dock att det inte krävs några fler åtgärder än de som redan är gjorda.