Psykisk ohälsa ökar bland vårdpersonal

Allt stressigare arbetsmiljöer leder till att psykisk ohälsa bland vårdpersonal ökar kraftigt. Nu varnar Vårdförbundet för att situationen är ohållbar.

Tobias Berg, Skribent
Senast uppdaterad 21 januari 2020

Stressrelaterad psykisk ohälsa inom vården blir allt vanligare. På den psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus, som har i uppdrag att behandla sjukvårdspersonal med psykisk ohälsa, har man sett en markant ökning. Bara mellan 2012 och 2013 fördubblades antalet patienter som diagnostiserades med utmattningssyndrom, rapporterar Sveriges Radio.

– Det vi märker nu, det är ju att gruppen som kommer med stressutlöst psykisk ohälsa ökar. Den typiska patienten i den gruppen är en kvinna, hon är väldigt ambitiös, och har aldrig varit sjuk tidigare i sitt liv, säger Alexander Wilczek, överläkare och verksamhetschef till Sveriges Radio.

På grund av den kraftiga ökningen har man på kliniken börjat utveckla ett nytt behandlingsprogram för att hantera denna patientgrupp. Enligt Alexander Wilczek beror ökningen på att arbetsförhållandena inom vården blivit sämre, delvis på grund av större arbetsbelastningar men också för att vårdpersonal tvingas kompromissa mer med sina egna värderingar och visioner om sitt arbete för att hinna med.

Att situationen blivit ohållbar är också en bild som delas av Vårdförbundet som i slutet i maj lämnade över ett förslag till regeringen på hur situationen kan förbättras.

– Vi vill att regeringen ger ett uppdrag till socialstyrelsen att faktiskt titta på en kompetensförsörjningsplan. Det kan inte vara så att kommuner och landsting ska ha det ansvaret helt själva. Och vi kommer inte klara kompetensförsörjningen så som det ser ut idag, säger förbundsordförande Sineva Ribeiro till Sveriges Radio.