Stress försämrar barns immunförsvar

Allvarlig negativ stress påverkar barns motståndskraft mot bakterier och virus.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 28 oktober 2020

Allvarlig långvarig stress påverkar barn mycket negativt, enligt en ny studie. Denna stress är inte den vanliga vardagsstressen utan handlar om långvarig stress och oro som när en förälder är arbetslös länge eller när en förälder har gått bort.

Denna typ av stress är också svårt för en förälder att göra någonting åt.

I studien jämfördes barn som upplevde stress och oro med barn som hade normala livssituationer. Blodproven visade att de barn som levde i stressade familjer hade mer kortisol i sitt blod, men de hade också ett sämre försvar mot bakterier och virus.

Det är Sveriges Radio som tagit del av studien.