Stressforskare råder: Släpp det!

Hur du reagerar på stress är viktigare än hur ofta du känner dig stressad.


stress-i-vardagenDet är välkänt att stress kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Men hur stress påverkar våra hjärtan är inte helt säkert. Möjligtvis är det en felstyrning av den del av nervsystemet som vi inte själva kan styra över, till exempel andning, adrenalinpåslag och puls.

För att bättre förstå kopplingen mellan stress och hjärtpuls har forskare i USA mätt variation i puls över dagen på över 900 deltagare. Hög variation i puls under dagen är ett friskhetstecken eftersom det betyder att kroppen kan reagera på olika omständigheter som träning, vila eller bara att gå upp för en trappa. Liten variation i puls har kopplats till högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar och för tidig död.

Forskarna gjorde också dagliga telefonintervjuer med deltagarna för att höra hur många gånger de kände stress under dagen. Dessutom frågade de hur stressande situationerna hade varit och vilka känslor som var inblandade.

Det visade sig att nästan hälften av deltagarna hade varit med om ett stressande moment varje dag under åtta dagar. Men det var inte hur många gånger de kände stress i vardagen som påverkade pulsen. De som rapporterade att ett moment var mycket stressande och kopplade starka negativa känslor till händelsen var de som hade minst variation i puls i vardagen och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Forskarna bakom studien förklarar att det verkar vara viktigare att lära sig hantera stressande situationer än att nödvändigtvis minska stress i vardagen.

Däremot är det skillnad på variation i puls under dagen och oregelbunden puls. Då slår hjärtat i ojämn takt och kan märkas bara genom att mäta pulsen i 30 sekunder. Oregelbunden puls kan vara ett tecken på förmaksflimmer, en rytmstörning i hjärtat som ökar risken för stroke. Riksförbundet HjärtLung rekommenderar alla över 65 år att hålla koll på sin puls två gånger under dagen för att upptäcka om du är i riskzonen.

Känner du dig stressad? Gör stresstestet som Norrlands Universitetssjukhus utvecklat.