Unga vuxna tar på sig för stor arbetsbörda

Enligt forskare ser unga i arbetslivet sig som solospelare med eget ansvar för att upprätthålla arbetsförmågan: "Jag tycker det är olyckligt", säger forskare Maria Boström.


– Det är rätt allvarligt när unga människor tycker att de måste ta ett eget ansvar för sin arbetsförmåga. Arbetsgivaren har ju ett stort ansvar för att skapa bra förutsättningar i arbetslivet och man bör inte förvänta sig att unga människor ska ta ett så stort eget ansvar, säger Maria Boström, ergonom/legitimerad sjukgymnast och disputerad forskare på Arbets- och miljömedicin i ett pressmeddelande.

Maria Boström har tidigare uppmärksammats för sin forskning om hur unga vuxna (21–25 år) förhåller sig till arbetsliv och arbetsförmåga. Att ha kontroll över jobbet, få stöd och att privatlivet inte påverkas negativt har visat sig kunna förbättra arbetsförmågan.

Återhämtning är viktigt

I en av hennes studier har 25–30 åringar djupintervjuats om sin syn på den egna arbetsförmågan, vad den innebär och vad som får den att skifta över tid.

Enligt Maria Boström upplever de att det hänger på dem själva. Att det är ”jag som ska göra att jag upplever arbetet som meningsfullt” och det är” jag som ska ha kunskaper med mig och sedan lösa allting själv.”

– Jag tycker det är olyckligt att de upplever att det är så, säger Maria Boström.

Låga förväntningar

– De upplever att om chefen är vänlig, varm och ger stöd ökar arbetsförmågan, men de förväntar sig inte att chefen ska skapa förutsättningar för en go

Maria Boström Foto: Sahlgrenska akademin

d arbetsförmåga. Fackets roll i sammanhanget nämns inte över huvud taget i intervjuerna.

Introduktion, handledning och mentorskap är några av de verktyg som Maria Boström vill lyfta upp och som krävs för att unga ska komma in i arbetet på rätt sätt.

Hon konstaterar även att det är många aktörer som kan vara viktiga för att man ska komma in och kunna hantera arbetslivet. Att det är viktigt att veta när man kan säga ifrån och när man bör säga ifrån för att man exempelvis har för mycket att göra.

– Återhämtning är viktigt, även för unga människor i arbetslivet- Dessutom värderar unga vuxna en valans mellan fritid och arbetsliv, vilket gynnar återhämtning och arbetsförmåga, säger hon i pressmeddelandet.