Barn behandlas för PTSD på bara några timmar

Några timmar är allt som krävs för att hjälpa barn med stressyndrom efter en traumatisk händelse, visar ny svensk forskning.

Flicka med PTSD är ledsen


Efter en traumatisk händelse som en trafikolycka, terrorattack, misshandel eller om en anhörig gått bort, drabbas omkring 16 procent av barn av posttraumatisk stressyndrom eller PTSD.

Tidigare forskning har visat att vuxna kan behandlas för PTSD med KBT eller en form av ögonrörelseterapi (EMDR). Nu har svenska forskare vid Lunds universitet, i samarbeta med forskare i Amsterdam undersökt samma behandlingsmetoder för barn.

Ögonrörelseterapi går ut på att aktivera minnet av den traumatiska händelsen samtidigt som patienten ska fokusera på läkarens finger som pendlar fram och tillbaka framför patientens ansikte. Detta skall bidra till att utplåna minnet genom att tvinga fram det medan patienten måste fokusera på någonting helt annat.

I studien ingick 103 barn mellan 8-18 år som genomlidit en traumatisk händelse. De behandlades med antigen ögonrörelseterapi eller KBT.

Resultaten visar att fyra behandlingar, bara några timmar, i snitt räckte för att bota barn med PTSD. Snabbast uppnåddes resultat med hjälp av ögonrörelseterapi men båda behandlingsmetoderna gav resultat som höll i sig vid uppföljning ett år senare.