Hög risk för PTSD kan vara ärftligt

En ny studie ger första bevis för att genetiska faktorer kan öka risken för posttraumatisk stress efter ett trauma. Men beroende på om du är man eller kvinna har de genetiska riskfaktorerna olika stor betydelse.

Ambulans ute


Tidigare studier på PTSD baserade på statistik från bland annat krigsveteraner och våldtäktsoffer visar att trots exponering för extremt traumatiska händelser så drabbas inte alla av posttraumatisk stress. Detta har fått forskare att spekulera om hög risk för PTSD efter ett trauma kan gå i arv.

Den senaste studien är baserad på 20 000 personer och visar för första gången att bland kvinnor är 29 procent av risken att drabbas av PTSD påverkat av gener. Detta överensstämmer väl med andra psykiska sjukdomar som schizofreni.

Bland män däremot visar studieresultaten att det genetiska inflytandet är mindre. Studien visar även att Personer med högre genetisk risk för psykiska sjukdomar som schizofreni, bipolär sjukdom eller depression har också högre risk för PTSD efter en traumatisk händelse.

PTSD kan förebyggas

Posttraumatisk stress kännetecknas av att personer återupplever den traumatiska händelsen, undviker situationer som påminner om upplevelsen och leder till ett kroniskt vaksamt tillstånd. PTSD ökar även risken för självmord och missbruk.

Det finns stor möjlighet att förebygga PTSD med insatser tidigt efter en traumatisk upplevelse men de kräver ofta stora resurser. Med bättre information om vilka personer som har en högre genetisk risk för PTSD kan dessa resurser användas mer effektivt tror forskare bakom studien.