Acceptance and commitment therapy, ACT

Acceptance and commitment therapy, ACT, är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi, KBT. Det som särskiljer ACT från KBT är att du lär dig att acceptera och leva med dina negativa tankar och känslor istället för att ersätta dem.

Kvinna med slutna ögon sitter på marken

Foto: Hisu Lee/Unsplash


Gemensamt för ACT och KBT är att de innefattar exponerinsbaserad terapi och hjälper dig att hantera dina negativa tankar och känslor. Den stora skillnaden är hur de ska ska hanteras.

Målet med ACT är att lära dig acceptera alla delar av livet, vilket inkluderar negativa tankar och känslor, och lära dig leva med dem istället för att ersätta dem. Ett stort fokus är också att lära dig att vara närvarande i nuet. ACT delar således mycket med mindfulnessbaserad terapi som handlar om acceptans och närvaro i nuet.

ACT är en terapiform där man arbetar med att acceptera det man inte kan förändra, och agera på det som går att förändra.

Vad kan ACT behandla?

ACT kan behandla stress, psykiska besvär och missbruk.

Så går behandlingen till

Behandlingen inleds genom att du och psykologen berättar om er själva och vilka förväntningar ni har. Du berättar vad du önskar och värdesätter i ditt liv. Psykologen gör en bedömning och anpassar behandlingen utifrån dina önskemål.

En ACT-behandling består av 8-20 sessioner, en session per vecka där varje session pågår i en timme. Under behandlingen kommer du att lära dig olika typer av övningar som hjälper dig att vara närvarande i nuet och ökad acceptans i livet. Mellan sessionerna får du hemuppgifter som att skriva en dagbok eller att utföra mindfulnessövningar.