Annons från Capio Psykiatri

Capio Psykiatri ger dig strategier för att hantera långvarig smärta och/eller utmattning

Utmattningssyndrom och långvarig smärta är två vanliga problem. Det behöver dock inte vara något som hindrar dig i livet utan det finns hjälp att få. Capio Psykiatri på Södermalm specialiserar sig på att hjälpa patienter hitta strategier för att kunna hantera smärta och utmattning och att på så sätt återfå sin livskvalitet.

Kvinna sitter på en parkbänk och slappnar av


För den som drabbas av utmattning eller tampas med långvarig smärta kan även de enklaste vardagssysslorna kännas övermäktiga. För många blir följden svårigheter att arbeta eller studera som tidigare, bristande ork att vara med vänner och familj och problem med att upprätthålla andra intressen som höjer livskvaliteten.

Den nyetablerade mottagningen Capio Psykiatri på Södermalm i Stockholm hjälper sina patienter att hantera utmattning och långvarig smärta genom psykologisk behandling kombinerat med bland annat fysioterapi, rehabinsatser för återgång till arbete, aktivitetsbalans och förbättring av kost- och sömnvanor.

Fokus på acceptans
– Vårt målär att höja patientens livskvalitet genom att ha huvudfokus på att hjälpa patienterna att förändra sina beteenden. Vi hjälper personer att komma till insikt om att smärtan och matthet går att hantera och att livet kan vara värt att leva trots olika symptom. Forskning visar till exempel att vi genom att flytta fokus från smärtan till annat i livet och bli mer aktiva kan lindra smärtupplevelsen, säger Catarina Stenmark, verksamhetschef påCapio Psykiatri.

Påverkar hela livet
– Det är inte ovanligt att patienter med långvarig smärta och, eller, utmattningssyndrom utvecklar vanor som gör att tillstånden för större konsekvenser än nödvändigt. Ofta handlar det om bristande balans mellan aktivitet och återhämtning – patienterna gör för mycket eller för lite, så väl i det dagliga livet som när det gäller till exempel träning, fortsätter hon.

– Många gånger är det också svårt att äta på ett sunt sätt eller bibehålla en god sömnkvalitet. Det kan leda till koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, oro, värk, och en trötthet som inte går över av att vila bort.

Catarina Stenmark

Väl beprövade metoder
På Capio Psykiatri arbetar specialistläkare, psykologer, fysioterapeuter, arbetetsterapeuter, rehabkoordinatorer ochsjuksköterskor med bred kunskap. Behandlingstiden sträcker sig över 13-15 veckor. Patientens upplevelse står i centrum, berättar Catarina.

– För att påverka symtom använder vi bland annat KBT med inslag av ACT, träning i att vara närvarande, tillämpad avslappning och fysisk aktivitet. Vi har stort fokus dels på återgång till arbetet eller studier, dels på att utveckla beteenden som ger återhämtning.

– Vi arbetar evidensbaserat med behandlingar som är beprövade och kvalitetssäkrade. Målet är att patienten ska bli sin egen terapeut och erhålla strategier för att arbeta vidare med de svårigheter som kan vara kvar eller uppstå senare i livet. Många upplever en stor förbättring efter avslutad rehab, men eftersom psykologiska och fysiologiska förändringar tar tid så har många patienter också goda möjligheter att fortsätta att bli förbättrade under en längre tid.

Sjukskrivning
Capio Psykiatri arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och bistår med hjälp vid sjukskrivning och hantering kring försäkringskassan.

– Att ha en god planering kring sjukskrivning och en eventuell återgång till arbetet skapar lugn och ro för att kunna fokusera på rehabiliteringen, avslutar Catarina.

Läs mer om Capio Psykiatri här