Annons från Karolinska Institutet

Internetbaserad behandling för dig som nyligen varit med om en traumatisk händelse

Har du varit med om en traumatisk händelse under de senaste två månaderna och besväras av återkommande obehagliga minnesbilder?

Räddningstjänsten tar hand om en bil som krockat


Då finns det möjlighet att få behandling genom att delta i Karolinska Institutets internetförmedlade KBT-studie. Traumatiska händelser drabbar de flesta av oss någon gång under livet. Det kan vara allt från en olycka eller naturkatastrof till misshandel, rån eller våldtäkt. Efter en sådan händelse är det normalt att efteråt uppleva en rad psykologiska reaktioner som oönskade minnesbilder, en vilja att undvika situationer som påminner om händelsen och negativa tankar. Som ett initiativ för att hjälpa de många personer som upplever plågsamma reaktioner som hindrar dem i livet har Karolinska Institutet utvecklat en internetförmedlad behandling som bygger på kognitiv beteendeterapi. Syftet är att hjälpa hjärnan att lägga den traumatiska händelsen bakom sig och stödja den naturliga läkningen i ett tidigt skede innan reaktionerna utvecklas till något mer beständigt.

– Vi vet väldigt lite om vad som fungerar i det tidiga skedet efter en traumatisk händelse och vi vill få en bättre förståelse för detta genom studien, säger Maria Bragesjö, legitimerad psykolog, doktorand och projektledare i studien på Karolinska Institutet.

Hjälpa den naturliga läkningen
Behandlingen, som är kostnadsfri, pågår under tre veckor och kräver tillgång till en internetansluten dator. För att delta i studien behöver du ha fyllt 18 år och varit med om en traumatisk händelse de senaste två månaderna som gett dig besvär med oönskade minnesbilder av händelsen. Du behöver också kunna arbeta med materialet ungefär sex timmar per vecka.

– Behandlingsteknikerna som vi använder har visat sig fungera för senare tillstånd som kan uppkomma efter en traumatisk händelse, exempelvis Post-traumatiskt Stressyndrom. I denna studie behöver man inte uppfylla någon specifik diagnos, utan vi försöker hjälpa till att minska reaktioner som oönskade minnesbilder hos våra deltagare. Vi söker inte personer som varit med om en viss typ av traumatisk händelse, utan vi vet att man har liknande reaktioner oavsett vilken händelse som satte igång dem.

Stöd under behandlingen
Studien är troligtvis den första i sitt slag som erbjuder internetförmedlad behandling med traumafokuserad KBT i ett tidigt skede. Behandlingen sker via en säker plattform och innehåller fyra olika moduler med behandlingstexter som lär deltagarna om vanliga reaktioner och praktiska övningar som syftar till att stödja den naturliga läkningen efter en traumatisk händelse.

– Man jobbar igenom de fyra stegen i sin egen takt och har tillgång till en behandlande psykolog via en meddelandefunktion som man kan höra av sig till om man behöver stöd.

Vem kan delta?
Deltagarna behöver vara svensktalande och bo i Sverige samt inte ha mer akuta problem som behöver tas om hand först såsom starka självmordstankar eller psykotiska symptom – eller leva under en akut hotfull situation, till exempel pågående våld i hemmet.

– Vår behandling är enkel att delta i och man behöver inte passa några speciella tider utan kan arbeta med behandlingen på tider som passar en själv. Många som varit med om trauma har flera symptom i början men majoriteten kommer att kunna hämta sig av egen kraft. Syftet med studien är att undersöka om vi kan skynda på denna process, säger Maria Bragesjö.

Du anmäler dig genom att klicka på länken nedan och fylla i formuläret på sidan. Du kommer sedan länkas vidare till en screening för att besvara ett antal frågor och inom några dagar kontaktas du av forskargruppen.

Anmäl dig till studien här