Annons från Avonova

Så kan du som chef få hjälp med din stress

Sedan 2010 har de stressrelaterade besvären ökat i Sverige. Avonovas jobbhälsoindex visar att en miljon svenskar upplever stress och psykiskt obehag i arbetet. Sedan 2016 mår svenska chefer generellt sett sämre än sina medarbetare. Det menar Robert Persson Asplund på Avonova som erbjuder tjänster inom företagshälsa.

Profilbild Robert Persson Asplund

Robert Persson Asplund. Fotograf: Martin Frick.


Vi lever i ett kunskaps- och informationssamhälle där arbetsuppgifter som förut tog veckor att genomföra nu bara tar några timmar. I och med den digitala utvecklingen tar vi dock stora kliv som innebär högre krav på oss som individer då vi exempelvis behöver kunna bearbeta informationsnabbare.

– Vår exponering för belastning har ökat vilket även ökar kroppens stressreaktioner. Detta blir extra tydligt hos chefer som redan har en väldigt komplex roll då de ska stödja och vägleda medarbetare, samtidigt som de har höga förväntningar på sig att driva verksamheten framåt, hantera budget och uppnå ökade krav och föreskrifter, berättar Robert Persson Asplund, chefspsykolog och forskare på Avonova.

Upplever du stress på jobbet? Läs mer om hur Avonova kan hjälpa dig

Robert menar att detta kan vara en förklaring till varför den årliga Arbetshälsovårdsundersökningen som Svenskt kvalitetsindex tagit fram visar att chefer som grupp gått om sina medarbetare i upplevelsen av psykiskt obehag i arbetet sedan 2016.

Erbjuder individanpassad företagshälsa

Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. De erbjuder exempelvis behandling mot stress och utmattning digitalt varvat med fysiska möten hos Avonova som tillhandahåller psykologer, fysioterapeuter och läkare. Är du sjukskriven kopplar Avonova även in en rehabkoordinator. All behandling utgår ifrån dig som individ.

Vid behandling av chefer brukar Avonova fokusera på tre delar; den egna hälsan, arbetsbelastningen och förutsättningarna på arbetsplatsen.

Intresserad av hur Avonova kan hjälpa dig som chef? Klicka här

Mäter din återhämtning och synliggör din arbetsbelastning

Behandling hos Avonova startar ofta utifrån ett individperspektiv där du involveras i ett program för balans och återhämtning. I detta ingår en livsstilsanalys där du bär en sensor som registrerar hjärtrytm och fysiska rörelser under tre dygn. På detta sätt får du ett mått på dina egna aktivitets- och återhämtningsnivåer.

– När kunden får se svart på vitt hur deras återhämtningen faktiskt fungerar leder det ofta till aha-upplevelser. Inte sällan inser de att aktiviteter de väljer för att varva ned istället gör dem stressade, förklarar Robert.

Läs mer om Avonova livsstilsanalys här

En vanlig övning som Avonova använder för att utreda chefers arbetssituation är att konkretisera varje arbetsuppgift. Du får då skriva ned alla uppgifter som du utfört under en vecka på post-it-lappar som sätts upp på väggen. Detta kan ge dig en bra överblick över hur mycket du faktiskt gör och huruvida situation är hållbar. Robert menar att övningen får många patienter att inse att arbetet inte är det som de värdesätter i sitt liv och att en förändring måste ske.

Regelbundna avstämningar med din arbetsgivare

Under behandlingen sker regelbundna avstämningar med din arbetsgivare. På detta sätt får denne veta vilket stöd du behöver och vilka förändringar som behöver ske på arbetsplatsen för att ge dig rimliga förutsättningar framöver.

– Att vi ser över kundens situation som chef och förutsättningarna på arbetsplatsen särskiljer oss från exempelvis vårdcentraler som bara behandlar utifrån individperspektivet. Behandlas en chef endast som individ är risken stor att denne skickas tillbaka till samma arbetsbörda och orimliga förutsättningar. För att behandla stress hos chefer måste just chefsrollen få ta plats, och det får den hos oss, avslutar Robert.

Läs mer om Avonova