Så påverkar stress fostret när du är gravid

Stress kan påverka graviditeten, förlossningen och fostret negativt på flera sätt. Kan du inte varva ner så ska du därför kontakta din barnmorska för tips och råd.


så påverkar stress fostret när du är gravidOm du stressar när du är gravid så får även ditt barn i magen ta del av de stresshormoner som når blodet. Detta gör att barnet blir oroligt, rastlöst och får ökad puls.

Enligt en studie från Uppsala universitet så kan stress öka riskerna för att barnet ska födas för tidigt och må sämre efter förlossningen så som inlärnings- och koncentrationssvårigheter, ångest- och depressionssymptom, samt en ökad risk för barnet att drabbas av emotionella störningar.

Forskning tyder på att det inte heller behövs så höga stressnivåer hos gravida kvinnor för att barnet i magen ska riskera att skadas.

Ann Josefsson, docent och överläkare vid Linköpings universitetssjukhus, säger till SVD att psykisk ohälsa och höga stressnivåer påverkar fostret i högre utsträckning än vad man tidigare trott.

Stress kan också påverka hur mycket sammandragningar du får. Därför ska du försöka vila och dra ner på takten om du får mycket sammandragningar eller om livmodern inte slappnar av mellan dem.

Mycket av forskningen inriktas på hur kvinnorna med psykisk ohälsa bäst ska upptäckas och behandlas. KBT är bland annat en behandlingsmetod som har god effekt.

Svårigheten är att om du säger till en kvinna att barnet påverkas när hon mår dåligt så finns risken att hon mår sämre och får skuldkänslor.

Har du svårt att varva ner bör du tala med din barnmorska – hon eller han kan ge dig råd.

Känner du dig stressad? Gör stresstestet som Norrlands Universitetssjukhus utvecklat.