Test: Har du PTSD?

PC-PTSD-5 är ett självskattningstest för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Testet består av fem frågor.


Har du varit med om en händelse som var särskilt skrämmande, traumatisk eller upprörande? Om du svarar ”Ja” ska du göra detta självskattningstest.

Exempel på särskilt skrämmande händelser:

  • Allvarlig olycka
  • Fysiskt eller sexuellt övergrepp
  • Jordbävning
  • Krig
  • Sett att någon blivit mördat eller allvarligt skadad
  • Bevittnat ett självmord

Du ska svara på frågorna baserat på hur du har känt dig under de senaste 4 veckorna.

 

Fråga 3 av 5
Har du ständigt varit på din vakt, vaksam eller lättskrämd?